Fælles bestyrelse

I Fællesbestyrelsen drøftes og besluttes vedtægter, budget, regnskab og overordnet strategi.

Fællesbestyrelsen udgøres af Primærbestyrelsen og Virksomhedsbestyrelsen.

Pressekontakt