Landbrugets Hudefond

Renterne af Hudefondens kapital uddeles en gang årligt til projekter, som fremmer landbruget, specielt kvægbruget – blandt andet inden for avl, omsætning, slagtning og dygtiggørelse af landboungdommen.

Eventuelle ansøgninger (ca. 1 A4 side - ansøgningsskema anvendes ikke) vedrørende projektperioden 2022/2023 skal være fonden i hænde senest den 25. februar 2022 og mailes til: hudefond@lf.dk

Landbrugets Hudefond
c/o Landbrug & Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

e-mail: hudefond@lf.dk