Landbrugets Kornforædlingsfond

Fondens formål er at støtte forædlingsvirksomhed og bidrage til fremme af særlige undersøgelser i forbindelse med korndyrkningen og avlens udnyttelse. Fondsbestyrelsen har fokus på støtte af mindre apparatur tilknyttet forædlingsarbejde.

Der er ansøgningsfrist til Landbrugets Kornforædlingsfond 2020 den 30. september

 

Renterne for 2019 af fondens kapital er til rådighed til de nævne formål, og ansøgning af støtte af fondens midler kan derfor indsendes inden 30. september 2020 til:

 

Landbrugets Kornforædlingsfond

Landbrug & Fødevarer

Axelborg

Axeltorv 3

1609 København V

 

Ansøgningen kan tillige indsendes som ét samlet PDF-dokument til sthj@lf.dk

 

Se annoncen her

 

 

Landbrugets Kornforædlingsfond

Formål:

Fondens formål er at støtte forædlingsvirksomhed og bidrage til fremme af særlige undersøgelser i forbindelse med korndyrkningen og avlens udnyttelse. Fondsbestyrelsen har fokus på støtte af mindre apparatur tilknyttet forædlingsarbejde.

 

Bestyrelse:

Ib Walther Jensen

Torben Hansen

Johannes Ravn Jørgensen 

Kirsten Jørgensen


Kontaktperson:

Fondens sekretær Søren Thorndal Jørgensen

Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V.

Tel. 3339 4662, sthj@lf.dk