Landbrugets Kornforædlingsfond

Fondens formål er at støtte forædlingsvirksomhed og bidrage til fremme af særlige undersøgelser i forbindelse med korndyrkningen og avlens udnyttelse. Fondsbestyrelsen har fokus på støtte af mindre apparatur tilknyttet forædlingsarbejde.

Formål

Fondens formål er at støtte forædlingsvirksomhed og bidrage til fremme af særlige undersøgelser i forbindelse med korndyrkningen og avlens udnyttelse. Fondsbestyrelsen har fokus på støtte af mindre apparatur tilknyttet forædlingsarbejde.

Bestyrelse

Ib Walther Jensen

Torben Hansen

Johannes Ravn Jørgensen 

Kirsten Jørgensen

Kontaktperson

Fondens sekretær Søren Thorndal Jørgensen

Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V.

Tel. 3339 4662, sthj@lf.dk