Høsten Begynder

Tekst Leif Rasmussen, musik Hans Dammeyer.

Digteren Leif Rasmussen og komponisten Hans Dammeyer har i ”Høsten begynder” skabt en sang med fornem sammenhæng mellem tekst og melodi, hvor landbrugsårets højdepunkt – høsten - beskrives.

Leif Rasmussen er læreruddannet og Hans Dammeyer er cand.phil. i musik. De har begge i en årrække arbejdet på Silkeborg Højskole, men har også været aktive i mange andre sammenhænge. De har gennem årene udfoldet en større produktion – både sammen og hver for sig – og er repræsenterede som henholdsvis tekstforfatter og komponist i både Højskolesangbogen og Den danske Salmebog.

1. Høsten begynder i spirende tæpper,
grønne tråde sået ved maskiners kraft,
planlagt og tromlet til vidstrakte stepper.
Bedre marker har vi aldrig haft. 
    Når solen har sat farve i aks og strå, 
    og kornet bukker under himlens blå, 
    da modnes en frugtbar tanke: 
    Livet lader sig ikke forstå. 
 
      4. Væksten studeres til høsten er rede.
Alt er forberedt og intet må gå galt
Solen står varm med forventning og glæde:
Alt bli'r målt fra høstens resultat. 
    Når solen har sat farve.. 
     
2. Endnu før tæppet, kom kraftfulde plove,
skar, og vendte alt på marken efter snor.
Ofte om natten, hvor andre ku' sove.
Det er dyrt at skabe frugtbar jord. 
    Når solen har sat farve..
  5. Nu mærkes kernerne sprøde i munden,
knækker hårdt og siger det er høstens tid -
Mængden fortæller at livet fra grunden
favner mer' end bragt ved egen flid. 
    Når solen har sat farve..
     
3. Farver vurderes med indsigt og viden
Grønt er ikke bare grønt og ligetil:
Grøntgult forlanger en handling til tiden:
Markers brug af kvælstof står på spil. 
    Når solen har sat farve..
   

   
Download tekst og noder til Høsten begynder i C dur eller i D dur - Start med at spille sangen i C dur og lad den derefter klinge i D.

Hør sangen