Hvidkløverhoved

Planteforædlingsfonden

Planteforædlingsfonden, der oprettedes i 1973 i forbindelse med Danmarks tiltræden til EF, er en produktionsafgiftsfond oprettet i medfør af Landbrugsstøtteloven.

Fondens formål er at styrke frøbranchens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne. Fonden yder støtte til projekter indenfor dette formål, og som er i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser.


Planteforædlingsfonden sammenlægges med Frøafgiftsfonden fra 1. januar 2021

Planteforædlingsfonden lægges pr. 1. januar 2021 sammen med Frøafgiftsfonden. Derfor er der d. 16. november sendt en ændret afgiftsbekendtgørelse i høring.

Såfremt afgiftsbekendtgørelsen træder i kraft pr. 1. januar 2021, bedes registrerede firmaer i fonden lægge mærke til følgende:

  • Der skal udelukkende opkræves afgift på salg af certificeret frø af græsmarksbælgplanter og græsser fra 1. januar 2021.
  • Opkrævning på de andre arter (foderbederoer, kålroer, majs, samt lupin, vikke og andre foderplanter) ophører altså dermed med årets udgang.
  • Markedsåret 2020/2021 bliver derfor specielt, idet der fra 1. januar 2021 udelukkende opkræves afgifter på græsmarksbælgplantefrø og græsfrø solgt på det danske marked med satsen 1,25 kr./kg.
  • Der skal desuden ikke længere angives art eller sort ved indberetningen efter markedsåret 2020/2021.
  • Kravene til revision af indberetninger lempes til gavn for de fleste indberettende virksomheder.
  • Virksomheder der ikke sælger afgiftspligtige frø vil efter 1. januar få det lettere, men husk venligst at den nuværende bekendtgørelse gælder året ud. Derfor vil vi når markedsåret nærmere sig sin afslutning, henvende os fra administrationen med henblik på at få afklaret indeværende markedsårs indberetning og indbetaling.

Yderligere information kan findes i høringsmaterialet.

Fondssekretariatet står til rådighed for at besvare spørgsmål.  

Nils Elmegaard