Rapporten ”Assessment of the Danish system on agricultural levies” af Professor David E Bell

Professor ved Harvard Business School, David E. Bell har i maj 2016 gennemført en analyse af det danske promille- og produktionsafgiftssystem.

Rapporten indeholder følgende tre hovedafsnit:

  1. Generelle udfordringer for fødevareklyngen i forhold til at sikre vedvarende innovation
  2. En vurdering af den danske fødevareklynge
  3. En vurdering af promille- og produktionsafgiftsfondene som et instrument til at sikre udvikling og innovation

Download rapporten Assessment of the Danish system on agricultural levies (pdf)