Tilskud fra Kvægafgiftsfonden

Følgende projekter har fået tilskud fra Kvægafgiftsfonden.


Oksekød udfordres i stigende grad særligt i forhold til klimapåvirkning og som den helt store bæredygtighedssynder, og samtidig diskuteres ernæringsaspektet i forhold til vores kost og kostmønstre. Ofte ses udokumenterede påstande om oksekødets rolle i forhold til bæredygtighed, klima og sundhed. Vi mangler viden og metoder herfor.
Oksekød kommer tit under beskydning som den helt store bæredygtighedssynder. Udokumenterede påstande om oksekødets rolle i forhold til sundhed og sygdom og bæredygtighed lever i bedste velgående. Men vi mangler viden!
Projektet afdækker oksekøds miljøbelastning fra det forlader slagteriet til det indgår i måltidet, samt ernæringsaspekter i kødet i forskellige kostmønstre. Projektet ligger i forlængelse af et tidligere projekt fra 2015, der kortlagde oksekøds miljøbelastning fra gården til det forlader slagteriet.
Projektet skal give et samlet overblik over okse- og kalvekøds miljø- og klimapåvirkning gennem hele kæden fra primærproduktionen til måltid. Dertil skal miljøpåvirkningen sammenholdes med resultaterne med ernæringsaspekterne for oksekød i kosten.