Brancher

En meget stor del af fødevareklyngen branchefællesskaber og brancheforeninger er medlemmer hos Landbrug & Fødevarer. Brancherne får faglige ydelser og politisk interessevaretagelse i forskellig grad afhængig af interesserer og behov.

Brancherne omfatter:
Brancheudvalget for Frø 
Danmarks Biavlerforening
Dansk Akvakultur 
Dansk Gartneri
Dansk Pelsdyravlerforening
Dansk Planteværn
Dansk Agroindustri   
Danske Maskinstationer og Entreprenører
Danske Sukkerroedyrkere
Danske Svineslagterier (DS) 
Danske Vingårde
Det Danske Fjerkræraad  
Kødbranchens Fællesråd   
Mejeriforeningen