Brancheudvalget for Frø

 
 
 
 
 
 
 
 

Brancheudvalget for Frø (BFF) varetager interesserne inden for mark- og havefrø i Danmark. BFF blev stiftet samtidig med Danmarks tiltræden til EF i 1973. BFF er en paraplyorganisation med Dansk Frø, LF-Frøsektionen og Dansk Havefrøavlerforening som medlemmer. Brancheudvalget for Frø er medlem af Landbrug & Fødevarer, og er en selvstændig juridisk enhed. BFF varetager både medlemmernes nationale og internationale interesser. I Danmark har branchen kontakt med bl.a. myndighederne om sager af brancheinteresse. Internationalt arbejdes gennem bl.a. COPA/COCEGAEuroseeds og ISF. Branchen er desuden dybt involveret i forsknings- og forsøgsaktiviteter, der kan hjælpe frøsektoren med at fastholde og udbygge den unikke internationale markedsposition vi har på især græsfrø og spinatfrø. Endelig samler BFF statistisk materiale om frøproduktion, hvilket kan ses i BFF’s årlige beretning.

 

Frøkvalitet, renhed og topudbytter er de mål, vi har for dansk frøproduktion for at bevare og udbygge konkurrenceevnen. I den konventionelle frøavl er plantebeskyttelsesmidler nødvendige, selvom frøbranchen konstant søger alternativer eller teknologiske løsninger på udfordringerne. Se nogle eksempler ude fra virkeligheden på disse links:

Morten Lund Olesen (Vallø) i hvidkløveren om skadedyr

Troels Prior Larsen om udkrudtsbekæmpelse i græs (engelsk)

Troels Prior Larsen om ukrudtsbekæmpelse i spinat (engelsk)

Troels Prior Larsen om vejrstation (engelsk)

 

Vidste du at:

  • Danmark er verdens største eksportør af græsfrø til tempererede egne? I 2018/19 eksporteredes over 100.000 tons græsfrø – nok til at 3 mio. køer kan afgræsse + etablering af 200.000 fodboldbaner + etablering af 2,5 mio. private haver!
  • Ca. 75 % af verdens hybrid spinatfrø produceres i Danmark?
  • Frøgræs er eminent til at opsamle kvælstof (N) om efteråret – altså meget lille tab af N
  • Eksportindtægterne for dansk frøavl udgør normalt over 2 milliarder kr.

 

Nils Elmegaard

Dansk Frø