Medlemmer af Brancheudvalget for Frø

Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen

Dansk Havefrøavlerforening

Dansk Frø