Foreninger

Medlemmerne i de lokale/regionale foreninger er fundamentet for Primærsiden i Landbrug & Fødevarer.

Det personlige medlemskab går gennem foreningerne. Foreningerne forestår, eventuelt i samarbejde med andre, blandt andet kontakten til kommuner og andre organisationer, diverse aktiviteter og faglig rådgivning.

Medlemmerne er organiseret i 24 landboforeninger og 10 familielandbrugsforeninger. Desuden er der dannet to fællesforeninger, hvor en landboforening er gået sammen med en  familielandbrugsforening eller en anden fællesforening.