Fællesforeninger

Primærsidens medlemsforeninger består af 26 landboforeninger, 10 familielandbrugsforeninger og 2 fællesforeninger. Det personlige medlemskab går gennem foreningerne. 

Fællesforeninger er foreninger, der er dannet gennem en fusion af en landboforening og en familielandbrugsforening eller en landboforening og en fællesforening. Medlemmerne vælger tilhørsforhold til en af de to oprindelige foreninger. Dette tilhørsforhold har betydning i forskellige valgfora som fx valg til Familielandbrugssektionens bestyrelse.

Bornholms Landbrug & Fødevarer
Kannikegård, 3720 Aakirkeby
T: 56 90 78 00
E: bl@blf.dk

VKST
(tidligere foreningerne Dansk Landbrug, Sydhavsøerne og Landboforeningen Gefion)
Fulbyvej, 4180 Sorø 
T: 70 27 90 00
E: kontakt@vkst.dk