Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Om Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Vi repræsenterer en stor del af fødevareklyngen, der med en eksport på over 166 milliarder kroner årligt og med 186.000 direkte og indirekte beskæftigede er et af Danmarks vigtige erhverv.

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landmænd, fødevarevirksomheder og agroindustrien.

Dermed repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste erhverv, som med viden, kvalitet og dygtighed skaber arbejdspladser og store værdier til Danmark.

Den danske fødevareklynge står for omkring en fjerdedel - 24 pct. - af den samlede danske vareeksport – en eksport der har en værdi på 162 mia. kroner.

Samlet set skabet fødevareklyngen beskæftigelse til 189.000. En væsentlig del af disse arbejdsplader ligger i yderområderne.

Fødevareklyngens varer er førende på verdensplan. Uanset om der er tale om fødevarer, agroindustrielle produkter eller pels, er de af højeste kvalitet. Det giver os en styrkeposition, men også en forpligtelse som er formuleret i vores vision Vækst i Balance.

Vækst i Balance betyder, at vi med innovation, bedre ressourceudnyttelse og godt landmandskab kan øge vores produktion, uden at det sker på bekostning af natur, omgivelser og vores naboer i det danske landskab.

Fremtiden byder på nye muligheder, hvor vi som erhverv kan kombinere effektivitet, recirkulering og miljøteknologi og dermed opnå en mere bæredygtig intensiv fødevareproduktion. Det er allerede i dag en af vores styrkepositioner.

Landbrug & Fødevarer ledes af to bestyrelser: en primærbestyrelse og en virksomhedsbestyrelse, der tilsammen udgør fællesbestyrelsen, hvor vedtægter, budget, regnskab og overordnet strategi drøftes og besluttes. Den daglige politiske ledelse forestås af formandskabet.

Landbrug & Fødevarer koncernen består af erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer samt SEGES og LandbrugsMedierne.

Lidt historie
Landbrug & Fødevarer blev dannet 3. juni 2009 ved en fusion af Landbrugsraadet, Danske Slagterier, Dansk Svineproduktion, Dansk Landbrug med Landbrugsmedierne og Dansk Landbrugsrådgivning, samt væsentlige dele af Mejeriforeningens aktiviteter.

L&F's første formand var Michael Brockenhuus-Schack (2009-2011), efterfulgt af Niels Jørgen Pedersen (2011-2012) og siden 2012 Martin Merrild.

Vi tilbyder

Find medarbejder

Medlemmer