Landbrug & Fødevarers medlemmer

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for fødevareklyngens virksomheder.

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for hele fødevareklyngen, det vil sige landbruget, fødevareindustrien og de landbrugs- og fødevaretilknyttede erhverv.

De lokale landbo-, fælles- og familielandbrugsforeninger repræsenterer ca. 28.000 medlemmer på landsplan. Sammen med de 300 virksomhedsmedlemmer har de alle taget imod tilbuddet om medlemskab af Landbrug & Fødevarer. Vi er den eneste erhvervsorganisation, hvis medlemmer repræsenterer hele værdikæden fra jord-til-bord.