Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Brancheudvalget for Frø

 
 
 
 
 
 
 
 

Brancheudvalget for Frø (BFF) varetager interesserne inden for mark- og havefrø i Danmark. BFF blev stiftet samtidig med Danmarks tiltræden til EF i 1973. BFF er en paraplyorganisation med Dansk Frø, LF-Frøsektionen og Dansk Havefrøavlerforening som medlemmer. Brancheudvalget for Frø er medlem af Landbrug & Fødevarer, og er en selvstændig juridisk enhed. BFF varetager både medlemmernes nationale og internationale interesser. I Danmark har branchen kontakt med bl.a. myndighederne om sager af brancheinteresse. Internationalt arbejdes gennem bl.a. COPA/COCEGAEuroseeds og ISF. Branchen er desuden dybt involveret i forsknings- og forsøgsaktiviteter, der kan hjælpe frøsektoren med at fastholde og udbygge den unikke internationale markedsposition vi har på især græsfrø og spinatfrø. Endelig samler BFF statistisk materiale om frøproduktion, hvilket kan ses i BFF’s årlige beretning.

 

Frøkvalitet, renhed og topudbytter er de mål, vi har for dansk frøproduktion for at bevare og udbygge konkurrenceevnen. I den konventionelle frøavl er plantebeskyttelsesmidler nødvendige, selvom frøbranchen konstant søger alternativer eller teknologiske løsninger på udfordringerne. Se nogle eksempler ude fra virkeligheden på disse links:

Morten Lund Olesen (Vallø) i hvidkløveren om skadedyr

Troels Prior Larsen om udkrudtsbekæmpelse i græs (engelsk)

Troels Prior Larsen om ukrudtsbekæmpelse i spinat (engelsk)

Troels Prior Larsen om vejrstation (engelsk)

 

Vidste du at:

  • Danmark er verdens største eksportør af græsfrø til tempererede egne? I 2018/19 eksporteredes over 100.000 tons græsfrø – nok til at 3 mio. køer kan afgræsse + etablering af 200.000 fodboldbaner + etablering af 2,5 mio. private haver!
  • Ca. 75 % af verdens hybrid spinatfrø produceres i Danmark?
  • Frøgræs er eminent til at opsamle kvælstof (N) om efteråret – altså meget lille tab af N
  • Eksportindtægterne for dansk frøavl udgør normalt over 2 milliarder kr.

 

Nils Elmegaard

Dansk Frø