Medlemmer af Brancheudvalget for Frø

Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen

Dansk Havefrøavlerforening

Dansk Frø

 

 

Kort om Dansk Frø 

 

Foreningen Dansk Frø samler frøfirmaer indenfor græs- og kløverfrø, havefrø og roefrø og har til formål at varetage disses fælles faglige og politiske interesser.
Medlemsfirmaer er: DLF, DSV-Danmark, Vikima Seed, Jensen Seed, Vilmorin, SeedCom, Sakata Ornamentals Europe, Olssons Frö, DeSeed, Econova, DLF Beet Seed, KWS, Sesvanderhave, Nordic Seed og Strube.

Dansk Frø er en selvstændig juridisk enhed.

Foreningen er opdelt i tre sektioner: Markfrøsektionen, Havefrøsektionen og Roefrøsektionen. Dansk Frø er medlem af Brancheudvalget for Frø, samt medlem af de internationale organisationer Euroseeds og International Seed Federation (ISF).

Dansk Frø ledes af en bestyrelse på 6 personer – 2 fra hver sektion. Søren Halbye er formand. Desuden består bestyrelsen af Ann Laura Luunbjerg, Elo West Larsen, Niels Borre, Lasse Bech og Jens-Olav Høst Hansen. Den daglige ledelse varetages af Brancheudvalget for Frøs sekretariatschef.