Søgård-Fonden

Kirsten og Sigurd Andersen oprettede i 1995 af egne midler Søgård-Fonden til støtte for Folkekirkens Nødhjælp og dansk frøproduktion. 

Fonden reguleres af vedtægterne og styres af bestyrelsen. 

Udlodninger fra fonden gives til forsøg med græsser eller kløver, publikation af resultater, rejseomkostninger og deltagergebyr til kongresser indenfor frøproduktion samt til Folkekirkens Nødhjælp.

Bestyrelsen består af:

  • Jens Laurberg Jensen (formand)  
    Gårdejer, Vilkestrupgaard, Lille Skensved.
  • Jon Birger Pedersen 
    SEGES, Agro Food Park 15 Skejby, 8200 Århus N.
  • Solvejg K. Mathiassen  
    AU, Institut for Agroøkologi, Flakkebjerg.

Søgård-Fondens sekretariat varetages vederlagsfrit af Brancheudvalget for Frø.

 

Søgård-Fonden er på vej mod opløsning efter tilladelse fra Civilstyrelsen. Årsagen er, at fondens midler næsten er opbrugt efter 25 år. Fonden vil gennemføre en sidste ansøgningsrunde i februar 2022. Find yderligere information her

Fondens nye vedtægter kan downloades her