Organisation

Find Landbrug & Fødevarers direktion, mødekalender og medarbejdere.

 

Direktionen i Landbrug & Fødevarer består af Merete Juhl, Flemming Nør-Pedersen og Morten Boje Hviid.
Se datoer for planlagte organisations- og virksomhedsmøder inden for erhvervet.
Her kan du finde kontaktinformationer på medarbejdere i Landbrug & Fødevarer.