Klima- og bæredygtighedsprisen

Mange landmænd og deres medarbejdere gør en ekstra indsats for at øge bedriftens – og dermed landbrugets – bæredygtighed og sænke klimaaftrykket. Det hædrer vi i samarbejde med Forenet Kredit og Nykredit gennem to priser: En til den unge landmand og en til den etablerede.

Landet over arbejder landmænd og deres medarbejdere hver dag på at øge bæredygtigheden på gården og mindske klimaaftrykket. Det er en indsats, der består af mange små og store tiltag eller forandringer.

Dén indsats til gavn for bæredygtigheden og klimaet ønsker Forenet Kredit, Nykredit og Landbrug & Fødevarer at anerkende. Samtidig er det et mål at fremhæve gode eksempler til inspiration for andre.

Der uddeles i 2022-2026 årligt to priser: Én pris til en etableret landmand, og én pris til en ung, der er under uddannelse eller beskæftiget i landbrugserhvervet.

Om priserne 

Unge-prisen

For at være kandidat til prisen, skal man på én eller flere måder have kommunikeret under temaet klima og bæredygtighed i landbruget. Det kan f.eks. være ved at have: 

 • Skrevet, vist eller talt om emnet på sociale medier (enten egne eller professionelle) 
 • Inddraget emnet i en opgave (f.eks. til skolen)
 • Skrevet eller medvirket i en artikel 
 • Været med i en podcast, radio eller tv 
 • Bidraget ved events eller debatter 

Du kan komme i betragtning til Klima- og bæredygtighedsprisen på 15.000 kroner, hvis du:

 • er under 35 år
 • ikke har etableret landbrugsvirksomhed
 • er under uddannelse eller beskæftiget i landbruget

Prisen uddeles for første gang 16. november 2022. Indstil kandidater via formularen her. Deadline for indstilling er d. 2. november kl. 12.00.

Landmandsprisen

For at komme i betragtning til Klima- og bæredygtighedsprisen på 50.000 kroner skal du:

 • være landmand og drive en etableret landbrugsvirksomhed
 • have iværksat initiativer, der styrker virksomhedens bæredygtige profil
 • have udarbejdet en ESGreen Tool-rapport (landbrugets klimaværktøj).

Ved udvælgelsen lægges der vægt på, at landbrugsvirksomheden har et solidt forretningsgrundlag, hvor klima og bæredygtighed er i fokus, og initiativerne kan adopteres af andre landbrugsvirksomheder. Der kan for eksempel være tale om tiltag, der understøtter klima- eller biodiversitetsmålsætninger.

Indstil kandidater

Vi har nu åbent for indstilling af kandidater til Unge-prisen. Indstil via formularen her.

Tidligere vindere af Klima- og bæredygtighedsprisen

Landmand Peter Nielsen fra Hjørring var i juni 2022 den første vinder af Klima- og Bæredygtighedsprisen.

Peter Nielsen driver en mælkeproduktion med 220 årskøer og 160 hektar lige uden for Hjørring. Han modtog prisen for en bevidst indsats, der har styrket gårdens bæredygtighed, samtidig med at de kommende års initiativer også er formuleret. Han har arbejdet konkret med klima- og bæredygtighed og samtidig taget et stort socialt ansvar både i forhold til sine medarbejdere og udenfor gården.

Se pressemeddelelsen om sidste års vinder her.

Vinder af Klima og bæredygtighedsprisen 2022
Vinderen af Klima- og bæredygtighedsprisen 2022, landmand Peter Nielsen. 

Vil du vide mere om, hvordan vi i landbruget arbejder med klima- og bæredygtighed? Læs mere her.