Og vinderen af Landbrugets Samfundspris 2021 er...

Mælkeproducent Mogens Nissen Kjær, der har været primus motor i opførslen af en ny idrætshal og nye boldbaner i Kalvslund. Han hylder fællesskabet som vejen til et godt landliv. Ved Landbrug & Fødevarers Delegeretmøde modtog han som den første Landbrugets Samfundspris.

Juryen har voteret. Her er de ni nominerede

Vores jury har voteret og nomineret ni lokale ildsjæle, der på hver sin måde bidrager til udvikling, kultur og livskvalitet i de fællesskaber, de er en del af - til gavn for både samfundet og sammenhængskraften. Vinderen kåres ved Landbrug & Fødevarers Delegeretmøde den 10. november.

Hvad er Landbrugets Samfundspris?

L&F har indstiftet ”Landbrugets Samfundspris”, fordi vi gerne vil sætte fokus på den store forskel vores medlemmer gør lokalt på tværs af landet. Viljen til at give en hånd og gøre en positiv forskel opfattes som helt naturlig og ikke noget, man praler med. Det vil vi gerne rokke lidt ved.

Hvem er det, der sidder i juryen - og hvorfor?

I udvælgelsen af juryen er der lagt vægt på profiler, der både har en bred forankring på tværs af Danmark samt en god forståelse for livet på landet, betydningen af sammenhængskraft, civilsamfund og værdien af frivilligt arbejde.