Frøsektionen

Frøsektionen

Frøsektionen varetager danske frøavleres faglige, erhvervspolitiske og markedsøkonomiske interesser og bidrager til at styrke samarbejdet mellem avlere, forskere og frøfirmaer. Sektionen ledes af en landsdækkende bestyrelse.

Familielandbruget

I Familielandbruget er mangfoldigheden, fællesskabet, nærheden, familien og det gode liv på landet i fokus.

Forsknings- og Uddannelsesudvalg

L&F's Forsknings- og Uddannelsesudvalg skal understøtte en løbende strategisk og operationel tilgang til forskning, innovation og uddannelse.

Sektionen for Større Jordbrug

Sektionen for Større Jordbrugs formål er at varetage større bedrifters erhvervspolitiske interesser og sikre deres muligheder for frit at kunne drive erhvervsorienteret jordbrug.

L&F Fjerkræ

L&F Fjerkræ er en faglig sektion i Primærsiden i Landbrug & Fødevarer.

Økologisektionen

Bestyrelsen for Økologisektionen arbejder for at varetage de økologiske landmænds erhvervspolitiske interesser og at synliggøre de økologiske landmænds ønsker og holdninger i relevante fora nationalt og internationalt.

Deltidslandmænd i L&F

Arbejdet for deltidslandmændene i Landbrug & Fødevarer har til formål at fremme og synliggøre deltidslandmændenes interesser – fagligt og erhvervspolitisk.