Frøavleren

Frøavleren er medlemsblad for Frøsektionen i Landbrug & Fødevarer. Bladet er et fagligt tidsskrift med relevante artikler vedr. alle aspekter omkring dyrkning og behandling af mark- og havefrø, med udgangspunkt i Danmark.

En lang og besværlig høst er endnu ikke afsluttet alle steder (5. september). Høsten 2023 bekræfter at det er naturen der bestemmer udbyttet og at der er forskel på vår, vinter og flerårige afgrøder ift. risikoafdækning. Hård tørke i det meste af vækstsæsonen kombineret med store regnmængder lige før høst, er ekstrem, og det er en svær kombination for en frøavler at disponere i. .........

Du kan læse artikler om frøavl på LandbrugsInfo. Brug søgemaskinen til at finde artikler om frøavl. 

 

 

 

 

 

Frøavleren nr. 4 - 2020

Find filmene omtalt i artiklen " To danske frøavlere går til filmen". 

 

Læs Frøavleren elektronisk

Bliv medlem

Annoncer