Frøavleren

Frøavleren er medlemsblad for Frøsektionen i Landbrug & Fødevarer. Bladet er et fagligt tidsskrift med relevante artikler vedr. alle aspekter omkring dyrkning og behandling af mark- og havefrø, med udgangspunkt i Danmark.

Foråret nærmer sig. Om kort tid skal fagligheden i marken sikre et godt høstudbytte. Med inspiration fra seneste vækstsæson er det svært ikke at være optimistisk. Årsmødet blev afholdt fysisk og online fra Plantekongressen, og med god tilslutning - tak for opbakningen. 2022 blev rekordår målt på
areal og udbytte og med et højt prisniveau. Det kan vi ikke forlange bedre. Sejren tilfalder den dygtige frøavler, frøavlskonsulenten og salgsafdelingerne i frøfirmaerne, udover at vejrforholdene også har været gunstige. I næste måned fejrer Brancheudvalget for Frø (BFF) 50-års jubilæum. I Brancheudvalget samarbejder avlere og firmaer om de fælles muligheder og udfordringer, der er aktuelle for hele .................
Se hele leder og tidligere ledere.

Du kan læse artikler om frøavl på LandbrugsInfo. Brug søgemaskinen til at finde artikler om frøavl. 

 

 

 

 

 

Frøavleren nr. 4 - 2020

Find filmene omtalt i artiklen " To danske frøavlere går til filmen". 

 

Læs Frøavleren elektronisk

Bliv medlem

Annoncer