Frøavleren

Frøavleren er medlemsblad for Frøsektionen i Landbrug & Fødevarer. Bladet er et fagligt tidsskrift med relevante artikler vedr. alle aspekter omkring dyrkning og behandling af mark- og havefrø, med udgangspunkt i Danmark.

Det er Regeringens målsætning at Danmark er foregangsland på den grønne omstilling. Ved redaktionens deadline, er landbrugsforhandlingerne endnu ikke afsluttet. Bindende reduktionsmål er det helt store diskussionsemne i en cocktail af forskellige verbale argumenter. Den grønne omstilling .......

Du kan læse artikler om frøavl på LandbrugsInfo. Brug søgemaskinen til at finde artikler om frøavl. 

Her kan du finde links til henvisninger i artiklerne i Frøavleren

Frøavleren nr. 2 - 2021

Nedenfor finder du linket til den tabel med information om ukrudtsbekæmpelse, som Barthold Feidenhans'l henviser til i sin artikel "Sådan bekæmper du ukrudt i i foråret i frømarken".

Ukrudt, svampe, skadedyr og vækstregulering – muligheder for bekæmpelse i landbrugsafgrøder (kræver login til Landbrugsinfo.dk)

Frøavleren nr. 4 - 2020

Find filmene omtalt i artiklen " To danske frøavlere går til filmen". 

Frøavleren nr. 3 - 2019

Find EU Kommissionens rapport om "’Farming without plant protection products", som er omtalt i Frøavleren nr. 3 - 2019.

Frøavlerens blad

Bliv medlem

Annoncer