Tidligere ledere

Ledere 2020

2020 tegner til at blive et gennemsnitligt høstår, hvor høstbetingelserne var optimale de fleste steder. Eksporten af græs, kløver og havefrø er fortsat i en positiv udvikling. Det bliver spændende at følge resten af året, hvor ordet "Covid-19" er svært at komme uden om.
EU vil også opnå klimaneutralitet i 2050 og har stillet forslag om en europæisk klimalov "Green Deal". "Farm to Fork" (F2F) er navnet på den strategi, der skal ligge til grund for fødevareproduktionen under Green Deal.
Vækstsæsonen er godt i gang, etableringen af de fleste frøafgrøder er afsluttet, foråret ligner umiddelbart 2019.
Coronakrisen stjæler med god grund meget opmærksomhed. Heldigvis har vi en sikker forsyning af de hjælpemidler, vi bruger i frøproduktionen. Og firmaerne har leveret udsæd, inden såmaskinerne kørte i marken.
Dispensationsansøgningerne ligger fortsat på Miljøministerens bord, og der er i dag (4. marts) ikke nogen afklaring på udfaldet. Vi er mange, der venter utålmodigt på udfaldet, eftersom det har stor indflydelse på vores produktion og afsætning.
Godt nytår!
Når jeg ser tilbage på 2019, ser jeg tilbage på et godt år med stabilt udbytte og prisniveau. Det seneste år har jeg brugt på at blive integreret med de samarbejdspartnere, Frøsektionen har tradition for at samarbejde med. Alle parter har budt velkommen og lagt op til at fortsætte det gode samarbejde - tak for det!

Ledere 2019

Vækstsæsonen er på sit højeste. Efter en tør start på vækstsæsonen kan vi glæde os over maj måned med temperaturer der ikke er på samme niveau som sidste år, et gammelt ordsprog siger ”majs kulde, gør laderne fulde”.
Så kom foråret! 2019 begynder med et stabilt forårsvejr. Mange udlægsmarker er blevet etableret, og havefrøet er også kommet i jorden mange steder. Væksten i de frøafgrøder, der overlevede tørken sidste år, er rigtig god.

Her godt 2 måneder senere, kan jeg se tilbage på 2 spændende måneder. Efter at have været rundt i 8 af 12 lokalforeningerne, står det klart at der er et stærkt foreningsliv med udgangspunkt i de faglige og "naturvidenskabelige" udfordringer forbundet med frøavl.

2018 blev et bemærkelsesværdigt år.

Det begyndte med et fantastisk 100 års jubilæum, hvor alt blev frisket op om, hvordan vi så vores egne styrker.

Derefter fik vi det mest ekstreme tørre vækstår nogen sinde, men alligevel lykkedes det os at få hevet nogle hæderlige udbytter hjem, og når vi regner økonomi på det, kan vi heller ikke være utilfredse med året.


20182017

Sidste chance for ny Økologiforordning
EU's nye maltesiske formandskab har som et af målene for deres formandsperiode at få økologiforordningsforslaget vedtaget, selvom det inden jul så meget sort ud. Når nu forhandlingerne tager en ny runde, vil vi selvfølgelig deltage endnu engang, og forsøge at få vores ønsker gennemført.
Det, der kan undre mig i denne sag, er, at frøbranchen er mere økologer end mange af økologerne.......

2016

Venstreregeringen har givet os de rammebetingelser, vi sådan set har sukket efter i mange år. De kommer måske lidt hurtigere, end vi realistisk havde forventet.
I frøbranchen er vi klar.
Vi satte allerede for 4 år siden en række forskningsprogrammer i gang.......
Det har aldrig været tilladt at patentere naturlige plantergener i EU, og samtidig har vi et fantastisk sortsrettighedssystem i EU, der administreres af EU's sortslistekontor CPVO.
Alligevel har det europæiske patentkontor (EPO) indstillet, at der gives patenter på naturlige gener i nogle tomater og broccoli.
Det kan vi ikke acceptere, fordi et patent .........
Mere kvælstof euforien fik en kold opbremsning, skabt af de konservative, og vi må konstatere, at vi antagelig er tilbage, hvor vi kom fra, bortset fra vi heldigvis har mere kvælstof i år.
De miljøtiltag, vi helt sikkert får, når vi skal reducere næsten ned til det, vi kom fra, kender ingen.
Det værste er, at de kloge forskere, der var så kloge, at ................

Befolkningen i storbyernes tillid til landbruget har nok aldrig været dårligere, end den er nu, og det er ikke kun i Danmark.
På de netop afholdte Folkemøde på Bornholm kunne det tydeligt mærkes i debatten og snakken. ”Det skal være økologisk – og slut med den diskussion.”
Men....., når man stille og roligt snakker sig ind .........
Det var ikke kun dyrkningsteknisk sommeren var unormal og hektisk, men de politiske linjer krævede unormale lobbyaktiviteter. Det er som om, der er to linjer, samfundet kører. Den ene linje er den frelste linje, hvor alle bare skal leve så naturligt og økologisk som muligt, uden de rigtig ved, hvad det betyder, men det skal mindst være uden gift og penicillin. Den anden linje er økonomien, hvor finansverdenens penge med lov og regler skal sikres og polstres, og der er ingen risikovillighed til at deltage i produktionsinvesteringer.........

2015

2014 var et af de specielt gode år, hvor vi kunne bevise, at vi får rigtig meget for vores kontingent i form af politiske resultater.
CAP reformen kom på plads uden de fleste af de farlige forslag, der har været for frøbranchen under udarbejdelsen de 4-5 år, reformen har været under vejs, og de negative virkninger, der er tilbage, er så få, at de ikke har betydning. Vi fik endda forbedringer.....
Nu hvor EU's frølov er taget af bordet, har nogle landmænd og hobbyfolk stadig et problem, fordi de ikke ønsker at benytte sig af nye moderne og beskyttede sorter. Vi har to muligheder: Den ene er at sige ”det er deres problem, som vi vil modarbejde”, eller vi kan vælge......

Frøbranchen, kornbranchen, økologere, frøsamlere, microfrøvirksomheder og alle andre med stor interesse for frø og udsæd er nået næsten til en fælles løsning på de problemer, de har følt har været skabt af frøloven. Det var faktisk disse problemstillinger, der i flere lande førte til ønsket om en........

Endelig er der håb!!!!
Så fik vi det blå flertal, vi længe havde gået og håbet på, og det var da i sidste øjeblik, for den retning, SR regeringen var ved at sætte over for landbruget, var da på flere områder helt vanvittige. Heldigvis lykkedes det ikke Dan Jørgensen at gøre total skade.......

2014

Europaparlamentet har for første gang i EU's historie sendt et forordningsforslag retur til Kommissionen, og det er lovgivningen om frø, udsæd og plantemateriale. Spørgsmålet er, om hele plantesundhedsloven og kontrolforordningen også ryger med.
Frøloven er utrolig vigtig for, at vi f.eks. kan dyrke og sælge........
Reklamekampagner, varetagelse af interesser og politisk lobbyarbejde viser flere og flere positive resultater. Den ny fortælling virker! Vi har stor succes med vores lobbyarbejde i L&F, i Frøsektionen og i Brancheudvalget for Frø.
Vi landmænd betaler til L&F gennem kontingenter og som medlem af Frøsektionen. Medlemmer får hjælp, hvis......
For en frøavler er det ikke lige meget, hvem man stemmer på ved det kommende Europaparlamentsvalg, og netop dette valg kan vise sig at være det vigtigste i en frøavlers liv, hvis man ser på, hvilken betydning EU's frølov får.
Som alle sikkert ved, så er EU-Kommissionens forslag til ny frølov forkastet af Europaparlamentet, og det bliver det nyvalgte parlament, der - som en af de første .........
Vi er ved at lave en ny virksomhed, hvor vi bevarer staten "Krone og troværdighed", samtidig med at vi får erhvervslivets ekspertise til at drive produktion og forretning i et konkurrencemarked.

En lille arbejdsgruppe bestående af Sortsejere, toppen fra NaturErhvervstyrelsen (NAER) og Frøsektionen L&F har lavet en model til en redningsplan for, hvordan...........

Min formandspost i COPAs arbejdsgruppe for Frø er ved at udvikle sig til en meget central post i EU arbejdet.
EU Kommissionen har lanceret et nyt dialog forum, Civil Dialog Group on the CAP (CDG), der skal erstatte de kendte sektoropdelte rådgivende udvalg for EU Kommissionen. De har gjort det for at spare penge ved..........

2013
Afgørende tid i EU
EU's forslag til ny Plantesundhedslovgivning, herunder frølovgivningen, bliver i denne tid behandlet i Europaparlamentet. Det er en meget stor lovgivning, hvor meget få kan gennemskue konsekvensen og betydningen af de forskellige paragraffer.
Vores opgave er at fortælle alle medlemmer af Europaparlamentet (MEP), hvad den lovgivning, de skal forholde sig til, handler om......

2012

Det er mange år siden, at vi kan gå ind i et nyt frøår med så positive udsigter, som der rent faktisk venter os frøavlere.
Vi har netop været vidne til de højeste aconto-udbetalinger nogensinde, og det er selv om kornprisen ikke er, hvad den har været.
Ser vi på prognoser og statistikker.........
Så kom det længe frygtede forslag til nye pesticidafgifter, der ifølge miljøministeren skal få os til at forurene mindre.

Det var meget overraskende, at der i dagene op til forslaget om afgifter kom historier om, at vores sprøjtning de sidste tre år er blevet 30 procent mere miljøbelastende. Nu kommer der et helt nyt syn på det hele, hvor man på en ny måde begynder at lægge afgifter på vores pesticider i forhold til, hvor miljøbelastende aktivstoffet er. Det behøver ikke nødvendigvis at være dårligere.

Den nye regering har i modsætning til den tidligere ikke meldt ud om, at højværdiafgrøder skal overleve, hvilket har........
Hvidkløveren er den største af frøafgrøderne, der rammes hårdest ved omlægningen af pesticidafgifterne, og jeg kan ikke se nogen fornuft i at gøre det.
Faktum er, at den store afgiftsstigning, der lægges op til, vil få frøavlere til f.eks. at droppe hvidkløveren i f.eks. samdyrkning med engrapgræs, fordi omkostningen.......
Frøsektionen har sammen med branchen og Landbrug & Fødevarer fundet frem til en model, hvor vi meget enkelt kan løse problemerne for de fleste af de afgrøder, der bliver urimeligt hårdt ramt af den nye pesticidafgift.
Det er nemlig så enkelt, at det næsten er de samme pesticider, der gør det urimeligt dyrt på både frøafgrøder og kartofler, og disse pesticider......
Frøavlere af hvidkløver, engrapgræs og havefrø kommer samlet til at betale mellem halvanden og fire mio. kr. mere til statskassen, end hvis de havde dyrket korn på samme areal, alt efter arealets størrelse og afgrødens årlige udvikling. Det er altså, hvis regeringens forslag til nye pesticidafgifter gennemføres, som de er foreslået.
Den enorme afgiftsstigning vil endda ikke være adfærdsændrende på frøavlerens sprøjtninger, som intentionen er med loven, fordi der findes i dag ikke nogen alternativer til disse pesticider, der får den høje stigning.
Resultatet af den store skattestigning......
Det er desværre ikke lykkedes at afbøde omlægningen af pesticidafgifternes negative virkning over for en række frøafgrøder. Afgiftsomlægningen er så tåbelig, at det bliver for dyrt at producere flere arter i Danmark, og alternativet til dyrkning af disse afgrøder, er mere forurening både her og i de lande produktionen flytter til, og Danmark taber vigtige eksportindtægter.
Vi har forsøgt på mange forskellige måder at overbevise regeringen om hvor forkert afgiftsomlægning rammer en række.......
Mens vi går og venter på en lovende frøhøst, svirrer mere eller mindre faste rygter om, at markfrøfirmaer vil dyrke havefrø, havefrøfirmaer vil dyrke markfrø, foderstofforretninger vil dyrke markfrø, og så er der lige nye mindre udenlandske frøfirmaer, der vil lave kontrakter med danske avlere.
Som udgangspunkt hilser vi altid velkommen, at der kommer konkurrence over for de danske frøavlere, så der kan komme bedre afregninger til avlerne - især hvis det samlet fører til en større produktion i Danmark. Vi må jo konkludere, at der er store penge at tjene ”i de andre frøbrancher”, siden frøfirmaerne tror, de kan tjene flere penge på et helt nyt dyrknings- og forretningsområde.
Der er ingen tvivl om, at det.......
Visionen er, at den danske frøbranche skal levere 30 pct. mere med 30 pct. mindre input i 2020 i forhold til de foregående 10 år.
Det er noget af en målsætning at sætte sig selv, og målet nås da slet ikke af sig selv. Men det er en realistisk målsætning, vi har sat i den nye forskningspakke for frø, som vi indsender i disse dage.
Den nye forskningspakke er anderledes sammensat end tidligere og forhåbentlig større, alt efter hvor mange midler staten ønsker at bidrage med.
Den nye forskningspakke er mere sammenhængende og tværfaglig end tidligere, og resultaterne giver enkeltvis et plus til branchen, men helheden......
Efter en god og relativ nem høst de fleste steder og i de fleste frøarter ser vi nu frem til nogle gode afregningspriser. Der er mange tegn på, at det går godt i den danske frøbranche.
Vi har for nylig kunnet læse om sidste års afgrøde top ti, og her var frøafgrøder rigt repræsenteret på listen og især i toppen. Det eneste, der kan forringe denne situation, er, at priserne mod forventning skulle falde i forhold til den høje kornpris.
Den høje kornpris er god for planteavlerne, og vi ved godt, at det er en udfordring for vores frøfirmaer at holde frøprisen oppe, men hold fast, for.........

2011

Velkommen til ny regering

Selvom jeg personligt ikke havde ønsket det flertal, vælgerne bestemte, mener jeg, det er vores opgave at byde enhver ny regering velkommen i embedet og derefter forsøge at rådgive dem så meget som muligt i den retning, der er godt for vores branche.

Jeg bider især mærke i, at den nye statsminister ønsker, at regeringen skal være HELE Danmarks regering, og hun ønsker......

En skidt sommer

Ikke nok med at vi er kommet gennem en rigtig våd sommer og frøhøst, der ikke var som frøavlerne ønskede, så er det ej heller gået som det skulle på den politiske scene. Fra alle sider ......
Efter en længere gennemgang af EUs frølovgivning med mange møder, seminarer og udvalgsarbejder har alle interessenter nu indsendt deres syn på, hvordan den fremtidige EU frølovgivning skal være.
Vi har i Danmark lavet vores eget forslag til, hvordan vi ønsker det skal være i fremtiden. Det er nogenlunde identisk med..........
Bløde politiske værdier må ikke ødelægge muligheden for en professionel høj kvalitetsproduktion af frø, der er konkurrencedygtig på verdensplan.
EU Kommissionen er i fuld gang med at revidere hele EUs frølovgivning, hvilket er meget fornuftigt, da den er skrevet for mellem 10 og 30 år siden.
Vi skal bruge den seneste viden og erfaring....
Efter et langt fagligt og sagligt pres på regeringen og andre politikere ser det nu ud til at bære frugt på de fleste af de problematiske forringelser af dyrkningsbetingelserne, der var lagt op til i Grøn Vækst...