Økologisektionens bestyrelse.

Økologisektionen

Bestyrelsen for Økologisektionen arbejder for at varetage de økologiske landmænds erhvervspolitiske interesser og at synliggøre de økologiske landmænds ønsker og holdninger i relevante fora nationalt og internationalt.

Økologisektionen er en sektion under Primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer. Fra venstre:  Michael West Hansen (suppleant), Anders Stensgaard, Thomas Helle, Hans Erik Jørgensen, Tobias Hausted, Ole Olsen, Per Bundgaard Hansen. Bagerst: Esben Møller Xu, Lone Andersen (observatør) og Lene Fløe Møller. Fraværende: Jette Jørgensen og Thomas Vang Jørgensen.

Bestyrelsen for Økologisektionen arbejder for:

  • at varetage de økologiske landmænds erhvervspolitiske interesser
  • at synliggøre de økologiske landmænds ønsker og holdninger i relevante fora nationalt og internationalt

Økologisektionens bestyrelsesarbejde tager udgangspunkt i Landbrug & Fødevarers Sektorstrategi for Økologi. Du finder strategien nedenfor. 

Økologisektoren i Landbrug & Fødevarer er klar med en ny strategi for, hvordan man i perioden 2021 – 2023 vil arbejde for at udvikle den økologiske produktion. En række konkrete strategiske mål sætter retning for, hvordan Danmark kan blive verdensmestre i udvikling af bæredygtig økologisk produktion.
Navne og kontaktoplysninger for bestyrelsen i L&Fs økologisektion.
Se hvilke udvalg, fora og øvrige poster, medlemmer af økologisektionen er repræsenteret i.
Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer inviterer til Økologisk Sommermøde den 21. juni 2021 kl. 17.00 – 21.30.
Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer holder årsmøde torsdag den 28. oktober 2021 på Nordjyllands Landbrugsskole.
Nærmere information om mødet følger senere.
Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer holdt den 22. oktober 2020 årsmøde med reduceret deltagerantal som følge af Covid-19 restriktioner.
Prisen for årets økoelev blev uddelt i forbindelse med Økologisektionens årsmøde torsdag den 22. oktober. Førstepladsen gik til 45-årige Lise-Lotte Hjorth Laursen fra Asmildkloster Landbrugsskole.

Kirsten Lund Jensen

Hanne Børsch

Økologi

Holdning til økologi