Økologisektionens bestyrelse.

Økologisektionen

Bestyrelsen for Økologisektionen arbejder for at varetage de økologiske landmænds erhvervspolitiske interesser og at synliggøre de økologiske landmænds ønsker og holdninger i relevante fora nationalt og internationalt.

Økologisektionen er en sektion under Primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer. Fra venstre:  Michael West Hansen (suppleant), Anders Stensgaard, Thomas Helle, Hans Erik Jørgensen, Tobias Hausted, Ole Olsen, Per Bundgaard Hansen. Bagerst: Esben Møller Xu, Lone Andersen (observatør) og Lene Fløe Møller. Fraværende: Jette Jørgensen og Thomas Vang Jørgensen.

Bestyrelsen for Økologisektionen arbejder for:

  • at varetage de økologiske landmænds erhvervspolitiske interesser
  • at synliggøre de økologiske landmænds ønsker og holdninger i relevante fora nationalt og internationalt

Økologisektionens bestyrelsesarbejde tager udgangspunkt i Landbrug & Fødevarers Sektorstrategi for Økologi. Du finder strategien nedenfor. 

Økologisektoren i Landbrug & Fødevarer er klar med en ny strategi for, hvordan man i perioden 2021 – 2023 vil arbejde for at udvikle den økologiske produktion. En række konkrete strategiske mål sætter retning for, hvordan Danmark kan blive verdensmestre i udvikling af bæredygtig økologisk produktion.
Navne og kontaktoplysninger for bestyrelsen i L&Fs økologisektion.
Se hvilke udvalg, fora og øvrige poster, medlemmer af økologisektionen er repræsenteret i.
Tag til årsmøde for økologer torsdag den 28. oktober 2021 på Nordjyllands Landbrugsskole, hvor du bl.a. kan møde fødevareminister Rasmus Prehn.
Økologisektionen kårer igen i år årets Øko-elev i forbindelse med årsmødet den 28. oktober på Nordjyllands Landbrugsskole. Læs her, hvordan du indstiller dig selv eller én du kender.
Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer har afholdt Økologisk Sommermøde den 21. juni 2021. Se omtale af arrangementet her.
Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer holdt den 22. oktober 2020 årsmøde med reduceret deltagerantal som følge af Covid-19 restriktioner.
Prisen for årets økoelev blev uddelt i forbindelse med Økologisektionens årsmøde torsdag den 22. oktober. Førstepladsen gik til 45-årige Lise-Lotte Hjorth Laursen fra Asmildkloster Landbrugsskole.

Kirsten Lund Jensen

Hanne Børsch

Økologi

Holdning til økologi