Økologisektionens bestyrelse 2022: Hans Erik Jørgensen, Esben Møller Xu, Ole Olsen, Kasper Mejnertsen, Jens Peter Pors Eriksen, Thomas Helle, Lone Andersen (observatør), Lene Fløe Møller, Thomas Vang Jørgensen (udpeget af DLBR), Per Bundgaard Hansen

Økologisektionen

Bestyrelsen for Økologisektionen arbejder for at varetage de økologiske landmænds faglige og erhvervspolitiske interesser og at synliggøre de økologiske landmænds ønsker og holdninger i relevante fora nationalt og internationalt.

Økologisektionen er en sektion under Primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer.

Bestyrelsen for Økologisektionen arbejder for:

  • at varetage de økologiske landmænds faglige og erhvervspolitiske interesser
  • at synliggøre de økologiske landmænds ønsker og holdninger i relevante fora nationalt og internationalt

Bestyrelsen for Økologisektionen varetager også opgaven som Sektorbestyrelse for Landbrug & Fødevarer Økologi.

Økologisektionens bestyrelsesarbejde tager udgangspunkt i Landbrug & Fødevarers Sektorstrategi for Økologi. Du finder strategien nedenfor. 

Navne og kontaktoplysninger for bestyrelsen i L&Fs økologisektion.
Økologisektionen holdt torsdag den 27. oktober 2022 årsmøde på Landbrugsskolen Sjælland i Høng under overskriften ”Sådan styrker du gårdens robusthed”.
Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer afholdt et velbesøgt Økologisk Sommermøde d. 2. juni 2022 hos Ellinglund Økologi.

Økologisektoren i Landbrug & Fødevarer er klar med en ny strategi for, hvordan man i perioden 2021 – 2023 vil arbejde for at udvikle den økologiske produktion. En række konkrete strategiske mål sætter retning for, hvordan Danmark kan blive verdensmestre i udvikling af bæredygtig økologisk produktion.
Se hvilke udvalg, fora og øvrige poster, medlemmer af Økologisektionens bestyrelse er repræsenteret i.
Økologisektionen holdt torsdag den 28. oktober 2021 årsmøde på Nordjyllands Landbrugsskole med overskriften 'Godt landmandsskab i en ny tid'.
Årets Øko-elev 2021 blev kåret ved Økologisektionens årsmøde den 28. oktober på Nordjyllands Landbrugsskole. Førstepladsen gik til 26-årige Sigrid Eghøj Nielsen fra Kalø Økologisk Landbrugsskole.
Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer har afholdt Økologisk Sommermøde den 21. juni 2021. Se omtale af arrangementet her.

Kirsten Lund Jensen

Hanne Børsch

Økologi

Holdning til økologi