Udvalgsposter og tillidshverv

Se hvilke udvalg, fora og øvrige poster, medlemmer af økologisektionen er repræsenteret i.

Hans Erik Jørgensen (formand)

 • L&F’s primærbestyrelse
 • Det Økologiske Fødevareråd, Landbrugsstyrelsen
 • Koordineringsudvalget for økologisk svineproduktion og -kød
 • Veterinærudvalget, L&F
 • Virksomhedsforum for Økologi, L&F
 • Forretningsudvalget for SEGES
 • Forum for Økologisk Rådgivning, SEGES   

 

Thomas Helle (næstformand)

 • Den Økologiske Landbrugsskole, Uddannelsesudvalget
 • Det Økologiske Fødevareråd, Landbrugsstyrelsen
 • Familielandbrugssektionens Økologirepræsentantskab
 • Landbrug & Fødevarer, Kvæg (observatør)
 • Forum for Økologisk Rådgivning, SEGES    

 

Anders Steensgaard

 • Følgegruppe vedr. målrettet regulering og kollektive indsatser
 • Forum for Økologisk Rådgivning, SEGES

 

Esben Møller Xu

 • Brancheudvalget for økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer
 • Specialudvalget for Græs og Grovfoder, SEGES
 • Forum for Økologisk Rådgivning, SEGES

 

Jette Jørgensen

 • Kontaktudvalget for økologisk jordbrug, Landbrugsstyrelsen
 • Familielandbrugssektionens Økologirepræsentantskab
 • Kontakt til Erhvervsfjerkræsektionen
 • Forum for Økologisk Rådgivning, SEGES       

 

Lene Fløe Møller

 • Fagligt økologisk forsøgsudvalg, SEGES Økologi Innovation
 • Forum for Økologisk Rådgivning, SEGES
 • Bestyrelsen for ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer)
 • Forum for Økologisk Rådgivning, SEGES
        

Ole Olsen

 • Plantefagligt Forum, Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion
 • Forum for Økologisk Rådgivning, SEGES

 

Per Bundgaard Hansen

 • Forum for Naturpleje & Kødkvæg, SEGES, Kvæg
 • Recirkulering og Biogas/Bioenerginetværk
 • Forum for Økologisk Rådgivning, SEGES   

 

Thomas Vang Jørgensen (DLBR-repræsentant)

 • Forum for Økologisk Rådgivning, SEGES

    

Tobias Hausted

 • Koordineringsudvalget for økologisk svineproduktion og -kød (suppleant)
 • Forum for Økologisk Rådgivning, SEGES

 

Lone Andersen (observatør)

 • Formand for COPA-COGECA’s økologiarbejdsgruppe
 • Medlem af EU-Kommissionens rådgivende gruppe: Civil Dialogue Group

 

Michael West Hansen (suppleant)

 

 

Opdateret oktober 2019