Deltidsgruppen

I Deltidsgruppen sidder én-to repræsentanter for regionerne: Sjælland, Syd, Midt og Nord.

Denne gruppe inddrages i forberedelsen af de to deltidslandsmøder samt kommunikation af relevante nyheder til deltidsmedlemmerne mellem møder. Repræsentanterne udpeges regionalt.

Gruppen ledes af Primærformandskabet

Sjælland     
Kurt Pedersen
Gefion  gkp@faelledgard.dk
Christian Henriksen DLSyd  byens@chh.dk
     
Syd    
Mads Steiner Sønderjysk Landboforening  madssteiner11@yahoo.dk
Mandus Andresen Sønderjysk Familielandbrug  andresenmandus@gmail.com
     
Midt    
Nina Svanborg Familielandbruget VEST-Jylland nina.svanborg@gmail.com
Christian Thomsen Djursland Landboforening
ctstiilbjerg@gmail.com
     
Nord    
Bent Christensen nf plus bentchristensenlisbeth@sol.dk   
Niels Pedersen Qvist LandboNord  qvist@npq.dk