L&F’s politiske arbejde målrettet deltidslandbruget

Rigtig meget af den lovgivning, som regulerer landbruget i Danmark påvirker alle landmænd uanset om du drivet et stort eller et lille landbrug og uanset om de er fuldtidslandmand eller også har en indtjening fra et andet erhverv. På trods af det findes der også meget regulering, som særligt er relevant for deltidslandmændene.

Derfor har L&F særligt fokus på deltidslandmændenes interesser. Aktuelt har L&F særligt fokus på områderne:

  • At sikre gode betingelser for livet på landet, landbrugets betydning for vækst og beskæftigelse i hele Danmark.
  • EU’s landbrugspolitik skal tage hensyn til mindre landbrug, derfor er det i top 3 blandt L&Fs forslag til forenkling af EU’s landbrugspolitik, at kravet om etablering af flere afgrøder afskaffes for alle bedrifter under gennemsnitsstørrelsen i medlemslandet (i DK 60 ha). I den nugældende reform af EU’s landbrugspolitik arbejdede L&F hård for at få blødt op på de grønne krav for de små bedrifter
  • Ubureaukratiske tilskudsordninger. Vi arbejder løbende for at tilskudsordninger (fx miljøteknologi) og arealtilskud (økologisk arealtilskud og plejegræsordningen) under landdistriktsprogrammet er så enkle og ubureaukratiske som muligt samt at de tilgodeser et mangfoldigt landbrugserhverv med både små, mellemstore og store landbrug.
  • Bagatelgrænser i vurderingen af en overtrædelse af krydsoverensstemmelse og det efterfølgende støttetræk. Dette bør være proportionalt – også efter bedriftstørrelse.
  • L&F arbejder løbende for at sikre bedre muligheder for landmænd, der ønsker at udføre naturpleje. Målet er, at naturpleje skal kunne være en driftsgren og hænge sammen økonomisk.
  • Landbrug & Fødevarer holder konstant fokus på forbedring af virksomhedsskatteordningen, der på grund af komplekse regler kan være ganske indviklet for landmændene og deres rådgivere at administrere. 
  • Hobby vs erhvervsmæssig virksomhed. SKAT og domstolene har desværre i en årrække set kritisk på virksomheder, der ikke lever op til relativt strenge krav om en rentabel forretning. Dette går ud over en række specifikke brancher, bl.a. deltidslandbrugene. L&F forsøger ihærdigt at påvirke SKAT til at være opmærksom på branchespecifikke forhold, og at man ikke straffer de virksomheder unødigt hårdt, som i forvejen har vanskeligt ved at opnå overskud.

De politiske mandater vedrørende L&Fs arbejde for deltid besluttes i Primærbestyrelsen på baggrund af drøftelser på de 2 årlige deltidslandsmøder.