Mødedatoer i Familielandbrugssektionen

Her kan du se de planlagte mødedatoer i 2022.

Planlagte mødedatoer for 2022:

Mødeform

Dato

Sted

Sektionsbestyrelsesmøde

4. februar

Agro Food Park
Sektionsbestyrelsesmøde 13. april Axelborg 

Sektionsbestyrelsesmøde/sommermøde

2. september

Ude i landet

Årsmøde

10. oktober

Vingsted

Sektionsbestyrelsesmøde

14. november

Axelborg

 

Samyia Beg