Årsmøde 2021

Frøsektionens ordinære årsmøde blev afholdt online mandag 11. januar 2021

Årsmødet blev afholdt online mandag 11. januar og er vel overstået. Du kan se årsmødet her

Troels Prior Larsen aflagde beretning som formand for Frøsektionen 

Troels Prior Larsen blev herefter genvalgt som formand. Troels ønskes til lykke med valget.

Bilag:

Skriftlig årsberetning 2020 (pdf)

Referat årsmøde 2021 (pdf)

Barthold Feidenhans'l, SEGES, Reglone mm. (Vimeo)

Ulrik Lunde, Dansk Havefrøavlerforening, Ukrudtsbekæmpelse (Vimeo) 

Solvejg Kopp Mathiassen, Aarhus Universitet, Hvad betyder herbicidresistens for dansk frøproduktion? (Vimeo)

Peter Kryger, Aarhus Universitet, Sprøjteteknik (pdf)

Hans Fynbo, Stenalt Gods, Mekanisk renholdelse (Vimeo)