Fælles markvandring Dansk Havefrøavlerforening og Frøavlerne Fyn-Langeland

HVAD: Markvandring
HVORNÅR: 10. maj
HVOR: Fyn
HVEM og PRIS: Medlemmer og gratis
Yderligere oplysninger tilgår