Tidspunkt

04.06.2024, Kl. 10:00 - 15:30

Frøforsøg 2024 på AU Flakkebjerg

Konsulenter med interesse for markfrøavl indbydes til besigtigelse af frøforsøg 2024 på AU Flakkebjerg.

Ved arrangementet serveres frokost. Pris for deltagelse: 450,00 kr.

Tilmelding til markvandring: Temadag markfrø sommer 2024 | Tilmelding (au.dk)

Frist for tilmelding er fredag den 21. maj 2024.