Nr. 2: Pesticider tager overskrifterne igen

Foråret nærmer sig, og en ny vækstsæson begynder. Forventningerne til en ny sæson er altid høje fra starten, og kunsten er at justere og tilpasse input i sæsonen, i forhold til hvordan afgrøderne udvikler sig, så forventningerne kan indfries.

Foråret nærmer sig og en ny vækstsæson begynder. Forventningerne til en ny sæson er altid høje fra starten, kunsten er at justere og tilpasse input i sæsonen ift. hvordan afgrøderne udvikler sig, så forventningerne kan indfries. Sådan har det altid været og det er det fortsat.

Pesticider, bekæmpelsesmidler og andre hjælpemidler fylder utrolig meget i den strategiske og politiske dagsorden. Det er helt forståeligt hvis der skulle være en enkelt frøavler der mener at den diskussion er altoverskyggende i øjeblikket. Den gode nyhed er, at vi stadig har mulighed for at bekæmpe de fleste problemstillinger med kendt dyrkningsteknik og planteværn. Det er også positivt at langt de fleste frøafgrøder (på nær havefrø og hvidkløver) fortsat har gode muligheder for at bekæmpe de udfordringer der nu er i en vækstsæson - endda med høj effekt og lave omkostninger. Det er rettidig omhu at være på forkant med udviklingen indenfor pesticider. Vi mister flere bekæmpelsesmidler, end vi får adgang til nye. Den udvikling øger risikoen for at frøavleren ikke kan sikre et stabilt udbytte, eller endnu værre, holde renhed og spireevne. Det politiske pres på pesticider er meget stort og sjældent fagligt underbygget. Vi spiller altid ind i en diskussion ud fra en faglig vinkel, men oplever også at den faglige tilgang ikke altid passer ind i den politiske dagsorden. Faktum er at adgangen til pesticider i frøavlen bliver mindre end vi kender det i dag og kravene til anvendelse bliver større end vi kender det. I vækstsæsonen 2023 får vi på nuværende tidspunkt en konkret problemstilling ift. bekæmpelse af skadedyr i nogen afgrøder, eftersom de midler/doseringer der er tilbage, ikke er tilstrækkelige. Derfor skal vi se efter nye teknikker og alternativer til planteværn. Teknologiske løsninger evt. i kombination med godkendte planteværns løsninger. Er oplagt at se på. Men vi kender ikke fremtiden på lang sigt for de enkelte midler.

Pesticider er afgørende for frøproduktionen i Danmark, men fremtidens teknologiske udvikling skal erstatte usikre, svært tilgængelige pesticider med vekslende effektrater, med sikre og stabile bekæmpelsesmetoder, så vi fortsat kan levere dansk frø med høj kvalitet.