Nr. 1: Høje udbytter og store ambitioner

Foråret nærmer sig. Om kort tid skal fagligheden i marken sikre et godt høstudbytte. Med inspiration fra seneste vækstsæson er det svært ikke at være optimistisk. Årsmødet blev afholdt fysisk og online fra Plantekongressen, og med god tilslutning - tak for opbakningen. 2022 blev rekordår målt på
areal og udbytte og med et højt prisniveau. Det kan vi ikke forlange bedre. Sejren tilfalder den dygtige frøavler, frøavlskonsulenten og salgsafdelingerne i frøfirmaerne, udover at vejrforholdene også har været gunstige. I næste måned fejrer Brancheudvalget for Frø (BFF) 50-års jubilæum. I Brancheudvalget samarbejder avlere og firmaer om de fælles muligheder og udfordringer, der er aktuelle for hele .................
Se hele leder og tidligere ledere.

Foråret nærmer sig.

Om kort tid skal fagligheden i marken sikre et godt høstudbytte. Med inspiration fra seneste vækstsæson er det svært ikke at være optimistisk. 

Årsmødet blev afholdt fysisk og online fra Plantekongressen, og med god tilslutning - tak for opbakningen.

2022 blev rekordår målt på areal og udbytte og med et højt prisniveau. Det kan vi ikke forlange bedre. Sejren tilfalder den dygtige frøavler, frøavlskonsulenten og salgsafdelingerne i frøfirmaerne, udover at vejrforholdene også har været gunstige. 

I næste måned fejrer Brancheudvalget for Frø (BFF) 50-års jubilæum. I Brancheudvalget samarbejder avlere og firmaer om de fælles muligheder og udfordringer, der er aktuelle for hele værdikæden i frøproduktion i Danmark. Lige fra slåning af rabatter til en samlet dansk holdning til EU´s nye frølov vedrørende nye forædlingsteknikker. Gensidig tillid
er nøglen til succes i samarbejdet, og nu er målet at se frem mod BFFs 100-års jubilæum. Det er en spændende tid, vi lever i - hvordan bekæmper vi ukrudt, skadevoldere og svampeangreb om 10 år, samtidig med at vi udvikler frøkvaliteten og mindsker risikoen for dårligt udbytte og kvalitet?

»Præcisionsfrøavl« er titlen på det seneste forskningsprojekt, der er støttet af Gudp og samlet omsætter for 16 mio. kr. Formålet er at hæve kvaliteten af etableringen af udlægget i rækken for at øge konkurrenceevnen mod ukrudt, samt at udvikle værktøjer, der kan selektere imellem ukrudt og hovedafgrøde i rækken med henblik på målrettet bekæmpelse af ukrudt på enkeltplanteniveau i rækken. Det er et højt ambitionsniveau. Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Seges Innovation vil sammen med frøbranchen løse opgaven. Det vil give os konkurrencefordele i fremtiden - samtidig med at vi bliver mindre afhængig af selektive herbicider med lav effektrate og store udbringningskrav. 

Troels Prior Larsen

Ledere

Læs Frøavleren elektronisk

Arrangementer