Nr. 4: En særlig høst i hus

En lang og besværlig høst er endnu ikke afsluttet alle steder (5. september). Høsten 2023 bekræfter at det er naturen der bestemmer udbyttet og at der er forskel på vår, vinter og flerårige afgrøder ift. risikoafdækning. Hård tørke i det meste af vækstsæsonen kombineret med store regnmængder lige før høst, er ekstrem, og det er en svær kombination for en frøavler at disponere i. .........

En lang og besværlig høst er endnu ikke afsluttet alle steder (5. september). Høsten 2023 bekræfter at det er naturen der bestemmer udbyttet og at der er forskel på vår, vinter og flerårige afgrøder ift. risikoafdækning. Hård tørke i det meste af vækstsæsonen kombineret med store regnmængder lige før høst, er ekstrem, og det er en svær kombination for en frøavler at disponere i. Heldigvis må vi glæde os over den gode sæson vi havde i høsten 2022, hvor vi opnåede store udbytter og fine afregningspriser på markfrø. Størstedelen af havefrø er vårafgrøder og har derfor været meget sårbare i 2023, modsat var der gode udbytter i 2022. Jeg mener der er en skæv risikofordeling imellem havefrøfirmaer og spinatavlere, når der er en reduktion i prisen efter en trappemodel når man høster gode udbytter, men ikke en trappemodel til at dække manglende udbytter i vækstsæsoner som den i 2023.

Havefrøavlerforeningen og Frøsektionen har af flere omgange gjort havefrøfirmaerne opmærksomme på vores holdning til den ulighed.

Vækstsæsonen 2023 var også året, hvor vi fik afslag på dispensationsansøgningen til anvendelse af Diquat til nedvisning af spinat og purløg. Det er ærgerligt for en spinatavler, der har en lav spinatmark, hvor hvidmelet gåsefod skød op af jorden som raketter, da de store regnmængder kom. Risikoen er på markniveau.

Ny teknologi
Midt i august måned var der demonstration af et autonomt køretøj på Københavns Universitet, der med laser kan bekæmpe ukrudt på enkeltplante-niveau. Fremkørselshastigheden er lav og det samme gælder arbejdsbredde. I dag findes der mange metoder til ukrudtsbekæmpelse, vand (damp), laser, strøm, gas, herbicider og mekanisk bekæmpelse. De fleste er endnu ikke kommercielle på nær herbicider og mekanisk bekæmpelse. Det går stærkt – så hvor langt er udviklingen kommet om bare 2-3 år?

Vi har behov for nye dyrkningssystemer der kan minimere risikoen for udsving på udbytte og kvalitet til gavn for hele værdikæden.

Der vil altid være udsving i dækningsbidragene ved frøproduktion og frøavlerne er med i medgang og modgang, men det kræver at de gode år kan betale for de dårlige.

Formand Troels Prior Larsen