Ledere 2022

Tak for et godt årsmøde og tilliden I viser mig, ved valget til formand også i 2022. Endnu engang satte Corona sit aftryk på Frøsektionens årsmøde, til næste år kan vi forhåbentlig samles og mødes som vi altid har gjort det til årsmøde.
2021 bød på en flot vækstsæson og det er svært ikke at kippe med hatten i den positive udvikling den danske frøbranche bevæger sig i for øjeblikket. 140.000 tons frø, godt 95.000 ha. og en afregningspris, der kun er overgået i 2012.
Foråret nærmer sig og en ny vækstsæson begynder. Forventningerne til en ny sæson er altid høje fra starten, kunsten er at justere og tilpasse input i sæsonen ift. hvordan afgrøderne udvikler sig, så forventningerne kan indfries. Sådan har det altid været og det er det fortsat.

Pesticider, bekæmpelsesmidler og andre hjælpemidler fylder utrolig meget i den strategiske og politiske dagsorden. Det er helt forståeligt hvis .........
Vi har knapt overstået den globale Covid19 pandemi, før en ny situation ændrer verden radikalt - og så på baggrund af en gal mands værk.

Krigen i Ukraine har allerede ændret mange beslutninger med øjeblikkelig virkning, også de mere langsigtede strategier er vendt på hovedet.

Den grønne omstilling har fyldt meget i debatten vedr. fødevareproduktion de seneste par år. Den har fået et ekstra peak siden Russerne invaderede Ukraine og der er lagt en klar linje for at gøre EU mere - meget mere - uafhængig af energi fra Rusland. Det påvirker også de danske frøavlere der til dels er afhængig af energi og handelsgødning, som blandt andet produceres i Rusland og Ukraine. Påvirkningen er mindre for dem med adgang til husdyrgødning, men også her ses