Det seje træk vinder

Efter et langt fagligt og sagligt pres på regeringen og andre politikere ser det nu ud til at bære frugt på de fleste af de problematiske forringelser af dyrkningsbetingelserne, der var lagt op til i Grøn Vækst...

Efter et langt fagligt og sagligt pres på regeringen og andre politikere ser det nu ud til at bære frugt på de fleste af de problematiske forringelser af dyrkningsbetingelserne, der var lagt op til i Grøn Vækst.

Landmændene har forståeligt nok haft store faglige frustrationer, for eksempel på grund af de foreslåede krav om efterafgrøder, som ville ramme frøavlerne urimeligt hårdt, samtidig med, at det rent faktisk gav dårligere effekt på miljøet.

I sådanne sager er det ikke nok at møde ministeren og skælde ham ud. Det er vigtigt, at alle toneangivende politikere inden for området har en forståelse for, at vores argumenter er rigtige. Vi har slet ikke skældt ud, men i stedet har vi vedholdende fra flere fronter i Landbrug & Fødevarer givet faglige og saglige argumenter for, hvilke tilpasninger der skulle ske i Grøn Vækst.

Vi har fået de fleste og mest dystre udsigter til virkemidler fjernet. Blandt andet er efterafgrødekravet ændret til det acceptable, pesticidspørgsmålet er udskudt, og vi har fået vores off-label dispensationer igennem til tiden.

Jeg vil herfra kvittere for, at vi har fået den lydhørhed og, at det har ført til de acceptable ændringer.

Samtidig har vores frøfirmaer solgt rigtig godt ud af deres frølagre. Med vinterens hjælp begynder der nu, set med danske øjne, at være en næsten normal situation på frømarkedet. Vi kan også konstatere, at vore kollegaer i Oregon, USA, har sået en masse hvede, så deres frøproduktion begrænses også i det kommende år.

Derfor bliver der nu et større behov for udlæg af en række arter, så når I får besøg af et frøfirma, vil det være en rigtig god ide at tegne kontrakt nu. Der bliver brug for frøet igen.

Det lyse forår ser ud til at være på vej i frøbranchen.

nr. 4