Hele EUs frø-lovgivning revideres

Bløde politiske værdier må ikke ødelægge muligheden for en professionel høj kvalitetsproduktion af frø, der er konkurrencedygtig på verdensplan.
EU Kommissionen er i fuld gang med at revidere hele EUs frølovgivning, hvilket er meget fornuftigt, da den er skrevet for mellem 10 og 30 år siden.
Vi skal bruge den seneste viden og erfaring....

Bløde politiske værdier må ikke ødelægge muligheden for en professionel høj kvalitetsproduktion af frø, der er konkurrencedygtig på verdensplan.
EU Kommissionen er i fuld gang med at revidere hele EUs frølovgivning, hvilket er meget fornuftigt, da den er skrevet for mellem 10 og 30 år siden.
Vi skal bruge den seneste viden og erfaring, når de kommende EU-regulativer skrives, så for eksempel den fremtidige certificering af frøet ikke bliver nogen stor byrde for frøproduktionen. Samtidig skal vi tænke på, hvordan kvalitetskravene kan øges, så det frø, der sælges, er så godt som overhovedet muligt.
I den anden ende er der nogle politiske ønsker om øget brug af bevaringssorter, landesorter og andre sorter, der tidligere har været i større eller mindre produktion et eller andet sted. Det skal selvfølgelig være muligt at dyrke disse sorter, hvis en landmand kan finde sig en niche, hvor han kan have en god indtægt på det. Der skal bare være rimelige regler for, hvad denne landmand skal undersøge og gøre, før disse gamle sorter hives frem igen. Denne ene landmands eventuelt højere indtjening skulle jo helst ikke ende med for eksempel et højere fungicidforbrug hos naboerne.
Vi er også nødt til at stille større krav til import af frø og planter fra tredjelande. EU importerer utrolig mange eksotiske planter fra andre verdensdele, og de kan være smittede med mange forskellige uheldige sygdomme og svampe. Det er tit planter til byerne, men når de smides ud, kan problemerne ende hos landmanden, hvilket er set forskellige steder i EU.
Derfor må vi også kræve, at reglerne strammes, så der kun importeres planter og frø til EU, der hverken direkte eller indirekte kan skade vores frøerhverv i EU.
 
Nr. 5