Velkommen til ny regering

Velkommen til ny regering

Selvom jeg personligt ikke havde ønsket det flertal, vælgerne bestemte, mener jeg, det er vores opgave at byde enhver ny regering velkommen i embedet og derefter forsøge at rådgive dem så meget som muligt i den retning, der er godt for vores branche.

Jeg bider især mærke i, at den nye statsminister ønsker, at regeringen skal være HELE Danmarks regering, og hun ønsker......

 

Selvom jeg personligt ikke havde ønsket det flertal, vælgerne bestemte, mener jeg, det er vores opgave at byde enhver ny regering velkommen i embedet og derefter forsøge at rådgive dem så meget som muligt i den retning, der er godt for vores branche.

Jeg bider især mærke i, at den nye statsminister ønsker, at regeringen skal være hele Danmarks regering, og hun ønsker også samarbejde med landbruget, der efter hendes mening (efter valget) er en vigtig forudsætning for vækst i yderområderne.

Vi står i frøbranchen over for særlige udfordringer, idet der i valgkampen blev udsendt noget valgflæsk, der hed nultolerance for pesticider i drikkevandet, og Bentazon blev brugt som eksempel.

Vi er i frøbranchen i forvejen meget afhængig at dispensationer for at bruge »forbudte« pesticider, og det meste af det, vi bruger, er ikke godkendt til vores frøafgrøde. Det er meget bureaukratisk, og det kræver rigtig meget fagligt af vores organisation.

Det var svært at forhandle VK-regeringen til fornuft, da de sammen med Dansk Folkeparti altid var bange for at hjælpe landbruget af begrundet frygt for en usaglig hetz fra oppositionen.

Vi skal hurtigst muligt i dialog med den nye S-ledede regering, så vi kan få lavet nogle brugbare fremadrettede regler, og de behøver ikke være bange for nogen usaglig oppositionshetz. Vi skal have regler, der gør os konkurrencedygtige med omverdenen, og i frøbranchen er økologi ikke nogen løsning. Vi har i forvejen overskudsproduktion af økologisk frø, også i forhold til eksportmarkedet.

Mit håb og ønske til den nye regering er et godt og fornuftig fagligt samarbejde, hvor vi i fællesskab kan få moderniseret alle regelsæt vedrørende frøbranchen, og især at de påtager sig statens ansvar som myndighed og sikrer gode rammevilkår.