Nyt syn på pesticider

Så kom det længe frygtede forslag til nye pesticidafgifter, der ifølge miljøministeren skal få os til at forurene mindre.

Det var meget overraskende, at der i dagene op til forslaget om afgifter kom historier om, at vores sprøjtning de sidste tre år er blevet 30 procent mere miljøbelastende. Nu kommer der et helt nyt syn på det hele, hvor man på en ny måde begynder at lægge afgifter på vores pesticider i forhold til, hvor miljøbelastende aktivstoffet er. Det behøver ikke nødvendigvis at være dårligere.

Den nye regering har i modsætning til den tidligere ikke meldt ud om, at højværdiafgrøder skal overleve, hvilket har........

Så kom det længe frygtede forslag til nye pesticidafgifter, der ifølge miljøministeren skal få os til at forurene mindre.
 
Det var meget overraskende, at der i dagene op til forslaget om afgifter kom historier om, at vores sprøjtning de sidste tre år er blevet 30 procent mere miljøbelastende. Nu kommer der et helt nyt syn på det hele, hvor man på en ny måde begynder at lægge afgifter på vores pesticider i forhold til, hvor miljøbelastende aktivstoffet er. Det behøver ikke nødvendigvis at være dårligere.
Den nye regering har i modsætning til den tidligere ikke meldt ud om, at højværdiafgrøder skal overleve, hvilket har været meget bekymrende, men vores påvirkning af den tidligere regerings forslag kan stadig tydeligt ses i forslaget.
Frøet kan i mange tilfælde komme billigere ud af det end tidligere, også i forhold til andre afgrøder, men vi har stadig nogle udfordringer. Vi vil i de kommende uger behandle forslaget ud fra en faglig vinkel. Vi vil skaffe dokumentation for behovet for den behandling af vores afgrøder, der sikrer kvalitetsproduktion af frø. Og vi vil finde ud af, om beregningerne i det fremlagte forslag holder vand, eller om der er frøarter, som bliver ramt hårdt. Her indgår også undersøgelse i havefrø.
 
Miljøministeren synes enig i, at vi har en udfordring med spinatfrø, og derfor vil vi være konstruktive, så vi ved fælles forståelse kan finde en løsning, så produktionen ikke glider ud.
I frøbranchen er vi nødt til at kunne bekæmpe ukrudt og andre skadevoldere, og vi har altid været meget hurtige til at implementere den sidste nye viden fra statens egne forskningsinstitutioner.

Frøsektionen vil i den kommende tid kæmpe for at udrede de sidste problemer med ministeren. Samtidig vil vi gøre en stor indsats for, at de billigste og bedste løsninger kommer ud til frøavlerne.

Thor Gunnar Kofoed