Hvidkløver rammes uacceptabelt af nye pesticidafgifter

Hvidkløveren er den største af frøafgrøderne, der rammes hårdest ved omlægningen af pesticidafgifterne, og jeg kan ikke se nogen fornuft i at gøre det.
Faktum er, at den store afgiftsstigning, der lægges op til, vil få frøavlere til f.eks. at droppe hvidkløveren i f.eks. samdyrkning med engrapgræs, fordi omkostningen.......

Hvidkløveren er den største af frøafgrøderne, der rammes hårdest ved omlægningen af pesticidafgifterne, og jeg kan ikke se nogen fornuft i at gøre det.

Faktum er, at den store afgiftsstigning, der lægges op til, vil få frøavlere til f.eks. at droppe hvidkløveren i f.eks. samdyrkning med engrapgræs, fordi omkostningen ikke står mål med risikoen. Nogen vil så sige, at det må være sådan i miljøets hellige navn.

Miljøet bliver desværre taberen ved denne afgiftsstigning, fordi produktionen for en større dels vedkommende vil flytte til andre lande, hvor vi med sikkerhed ved, at der bruges 2-5 gange flere pesticider for at dyrke det samme frø.

Dertil må vi så i Danmark konstatere, at afgrødediversiteten bliver fattigere, hvis disse flotte marker forsvinder, og det mest realistiske alternativ sikkert bliver endnu mere hvede.

Danmark må konstatere, at den samlede miljøbelastning vil blive større, hvis afgifterne tvinger frøafgrøder ud, og statskassen vil få færre pesticidafgifter.

Derfor kæmper vi hårdt i denne tid for at få regeringen til at forstå, at det samlede miljø, både i Danmark og udlandet, faktisk vil have det bedst, ved at vi kan fortsætte en konkurrencedygtig frøproduktion i Danmark.

Det vil paradoksalt nok også være det, der samlet giver det bedste nettobidrag til statskassen, at vi producerer verdensklassefrø, frem for at pesticidafgifterne reducerer forbrug og produktion.

De fleste frøafgrøder er kommet rigtig godt ud af afgiftsomlægningen, hvilket vi vil kvittere for, og så håber vi fornuften sejrer, så den store frøprodukton, vi har på alle arter, kan fortsætte i Danmark til miljøets, frøbranchens og landets fordel.

 

Thor Gunnar Kofoed