Nu er det op til politikerne!

Frøsektionen har sammen med branchen og Landbrug & Fødevarer fundet frem til en model, hvor vi meget enkelt kan løse problemerne for de fleste af de afgrøder, der bliver urimeligt hårdt ramt af den nye pesticidafgift.
Det er nemlig så enkelt, at det næsten er de samme pesticider, der gør det urimeligt dyrt på både frøafgrøder og kartofler, og disse pesticider......

Frøsektionen har sammen med branchen og Landbrug & Fødevarer fundet frem til en model, hvor vi meget enkelt kan løse problemerne for de fleste af de afgrøder, der bliver urimeligt hårdt ramt af den nye pesticidafgift.

Det er nemlig så enkelt, at det næsten er de samme pesticider, der gør det urimeligt dyrt på både frøafgrøder og kartofler, og disse pesticider bruges faktisk ikke i andre afgrøder, og der kan let sikres mod snyd. Derved er løsningen enkel, hvis man politisk vil stå ved, at ingen afgrøder må udflages.

Hvis der kan laves et politisk forlig for de kommende pesticidafgifter, hvor man tager vores indsendte forslag med, så vil afgiftsændringen have den konsekvens, at vi som landmænd kan sprøjte vores afgrøder til nogenlunde samme pris som sidste år. Dog skal vi lige huske på, at politikerne pålægger os yderligere pesticidafgifter for 150 mio. kr.

Det er et politisk signal, som man kan tolke eller mistolke, men lad os nu forestille os, at vi som landmænd lærer at sprøjte mindre end tidligere, og rent faktisk sparer 15 pct. af pesticiderne væk. Vil politikerne så klappe i deres hænder på vegne af miljøet, eller vil de komme med nye skrækscenarier og derefter sætte pesticidafgiften yderligere op, så de får samme provenu.

Nu er politikerne jo ”ærligt grønne”, og derfor bør vi tro på, at de jubler, når vi sparer på pesticiderne. Hvis vi ikke tror på politikernes ærlighed, så skal vi sprøjte efter fagligheden og sikre mindst mulig resistens.

Men andre ord, hvis politikerne kommer med en garanti om, at afgiften ikke hæves, hvis vi sparer på kemien, så ville det være nemmere at tro på nytteværdien af at spare på kemien.

Thor Gunnar Kofoed