Hvorfor skal frøavlerne straffes så hårdt?

Frøavlere af hvidkløver, engrapgræs og havefrø kommer samlet til at betale mellem halvanden og fire mio. kr. mere til statskassen, end hvis de havde dyrket korn på samme areal, alt efter arealets størrelse og afgrødens årlige udvikling. Det er altså, hvis regeringens forslag til nye pesticidafgifter gennemføres, som de er foreslået.
Den enorme afgiftsstigning vil endda ikke være adfærdsændrende på frøavlerens sprøjtninger, som intentionen er med loven, fordi der findes i dag ikke nogen alternativer til disse pesticider, der får den høje stigning.
Resultatet af den store skattestigning......

Frøavlere af hvidkløver, engrapgræs og havefrø kommer samlet til at betale mellem halvanden og fire mio. kr. mere til statskassen, end hvis de havde dyrket korn på samme areal, alt efter arealets størrelse og afgrødens årlige udvikling. Det er altså, hvis regeringens forslag til nye pesticidafgifter gennemføres, som de er foreslået.

Den enorme afgiftsstigning vil endda ikke være adfærdsændrende på frøavlerens sprøjtninger, som intentionen er med loven, fordi der findes i dag ikke nogen alternativer til disse pesticider, der får den høje stigning. Resultatet af den store skattestigning kan blive, at disse arter flytter ud af Danmark. Og de flytter til lande, der sprøjter mere end dobbelt så meget pr. kg frø, som vi gør. Staten vil altså ikke få flere penge i kassen, fordi der vil blive dyrket korn i stedet for, og staten går glip af en stor eksportværdi som følge af afgiftsstigningen. Altså ingen afgiftsindtægt og tabt produktions- og eksportværdi. Det er da dumt.

Jeg mener, det er umoralsk at lave en lovgivning, der ikke løser problemet, men ene og alene flytter den påståede miljøbelastning til lande, der ikke har nogen arbejdsmiljølov til beskyttelse af arbejderne, eller lovgivning der sætter fokus på miljøet.

Vi er i direkte dialog med regeringen uden om resten af Landbrug & Fødevarer, for vi har ikke råd til at komme bagud på nuværende tidspunkt. Frøbranchen vil, efter den nye pesticidafgiftsændring sammenlagt med gebyrstigningen på vores certificeringer som følge af fjernelsen af partitilskuddet, have fået en omkostningsstigning på mellem seks en halv og ni mio. kr. Det er en skattestigning for en gennemsnitsfrøavler på 2.100 til 2.700 kr. om året.

Det er ikke rimeligt!

Vi presser hårdt på over for regeringen og oppositionen for at få løst begge problemer.

Thor Gunnar Kofoed