30 pct. mere i 2020

Visionen er, at den danske frøbranche skal levere 30 pct. mere med 30 pct. mindre input i 2020 i forhold til de foregående 10 år.
Det er noget af en målsætning at sætte sig selv, og målet nås da slet ikke af sig selv. Men det er en realistisk målsætning, vi har sat i den nye forskningspakke for frø, som vi indsender i disse dage.
Den nye forskningspakke er anderledes sammensat end tidligere og forhåbentlig større, alt efter hvor mange midler staten ønsker at bidrage med.
Den nye forskningspakke er mere sammenhængende og tværfaglig end tidligere, og resultaterne giver enkeltvis et plus til branchen, men helheden......

Visionen er, at den danske frøbranche skal levere 30 pct. mere med 30 pct. mindre input i 2020 i forhold til de foregående 10 år.

Det er noget af en målsætning at sætte sig selv, og målet nås da slet ikke af sig selv. Men det er en realistisk målsætning, vi har sat i den nye forskningspakke for frø, som vi indsender i disse dage.

Den nye forskningspakke er anderledes sammensat end tidligere og forhåbentlig større, alt efter hvor mange midler staten ønsker at bidrage med.

Den nye forskningspakke er mere sammenhængende og tværfaglig end tidligere, og resultaterne giver enkeltvis et plus til branchen, men helheden af alle indarbejdede projekter fra etablering og helt til næste afgrøde skal bidrage til en større positiv effekt af frøproduktionen.

Den nye forskningspakke skal vise, hvordan der på de mest følsomme arealer kan dyrkes efter minimum udledning, så vi er klar, når vi forhåbentlig får en ny og mere intelligent kvælstofregulering.

Projektpakken skulle også gerne vise den meget store miljøforbedrende effekt, der er ved frøproduktion, så vi samlet set kan dokumentere, at frøproduktion kan være med til at nå den strenge målsætning.

Målsætningen er ikke uopnåelig, især ikke, hvis vi får lov til at følge de dyrkningsvilkår, forskningen fortæller er den bedste og mest miljømæssigt korrekte.

”30 pct. mere med 30 pct. mindre” input vil også give frøavleren en endnu bedre indtjening end i dag, samtidig med at vores konkurrenceevne bliver styrket betragteligt.

Det er nogle store nye sats i forskningen, vi sætter i gang, men faktum er, at de sidste 15 års forskning er det, der i meget høj grad har skabt muligheden for at den danske frøbranche er i den førerposition, vi er, selvom vi er underlagt verdens strengeste miljøkrav.

Den tidligere forskning har været en god forretning for både branchen og staten, så lad os fortsætte.

Thor Gunnar Kofoed