Et spændende frøår forude!

De gamle frøavlere sagde altid, at efter et rekordår går det altid nedad, men det er nødvendigvis ikke den hele sandhed, hvis vi ser på frøbranchen som helhed.

Markedsudsigterne er ikke så ringe endda, og selvfølgelig kan alt gå rigtig galt, men tendenserne peger mere på en lille fremgang. Som Frøavlere ved vi godt, at rigtig mange vil forsøge at tage del i vores indtjening, men hvis vi har købt gødning og kemi, så er det kun den spændende høst 2013, der kan gøre det til et kedelig år. Resten tegner heldigvis positivt.

Lovgivningsmæssigt kommer vi i 2013 til at se resultat af vores lobby arbejde, fordi EU Kommissionen vil komme med deres endelige forslag på alle EU lovgivninger, der omhandler frø. Hvis vores arbejde har været en succes, så vil fremtiden enten blive, så vi ikke mærker forskel som danske frøavlere, og i bedste fald at det bliver lidt billigere for os.

På nationalt plan skal vi sætte gang i den største frøforsknings- og innovationspakke i Danmarkshistorien. Det er en opgradering af den fælles målrettede styrkelse af den faglige baggrund for Frøavleren.

Det er en helt ny målrettet indsatsmetode, vi sætter i gang. Den fine forskning, skal danne grundlag for myndighedernes baggrundsviden og efterfølgende demonstrations og praktiske forsøg, der samles og målrettes de forskellige brugere, hvorefter hver enkelt frøavler vil blive direkte opfordret til at implementere den nye viden hurtigst mulig.

Det er i gode tider, der skal investeres i nye tiltag. Da der ikke så vidt vides er andre forskningstiltag i verden af samme karakter, vil det på sigt sætte den danske frøbranche i en endnu stærkere førerposition.

Vi tager i år første skridt til en stærkere fremtid.

Thor Gunnar Kofoed