Næste skridt ind i fremtiden

Frøsektionen kommer nu med fjernsynsnyheder eller sagt
på en anden måde, så vil nyhedsmail i fremtiden blive sendt
til medlemmerne som et kort fi lmklip. Man klikker på et
link, og der kommer en nyhedsmeddelelse, som når vi ser
TV Nyhederne.

Ud over hele tiden at være på forkant med hvad der sker på
det politiske område, arbejder vi i Frøsektionen også meget
med, hvilke trends der stikker retningslinjerne ud i fremtiden.

Ideen er, at vi på en ny og nemmere måde vil give medlemmerne en fornemmelse af at være tættere på det, vi arbejder med.
Vi vil i det næste års tid forsøge at udvikle konceptet, så der
bliver en større bredde over nyhederne. Så undskyld vi må-
ske roder lidt i begyndelsen, men det er kun ved at prøve, at
vi lærer at blive bedre.

Det er faktisk kun fantasien, der sætter grænsen for denne
udvikling, men vi kan se os omkring. Hvor meget tid bruger vi alle i dag foran computer og fjernsyn i forhold til aviser og ugeblade?
Det er et faktum, at de fl este trykte medier i dag har økonomiske vanskeligheder, og det skyldes sikkert, at vi ikke
bruger disse medier så meget mere. Ikke fordi det er dårligt, mere fordi der er noget andet, der er nemmere for os
mennesker.

Det er også det, vi vil i Frøsektionen.
Vi vil gøre det nemmere for frøavlerne at være med overalt,
hvor det er interessant.

Med tiden håber vi at kunne sende Frønyheder en gang om
ugen, og de vil kunne ses af alle medlemmer, der har en
computer. Derudover udkommer Frøavleren stadig. Det bliver interessant at følge med i begge medier.

Thor Gunnar Kofoed