Frøbejdsningen næsten sikret!

L&F Frøsektionen har fået indført, at uanset om det bliver det ene eller det andet EU forslag, der i sidste ende vedtages, så er frø ikke omfattet af forbuddet mod insektbejdsning med neonicotinoider, eller også vil der være en undtagelsesbestemmelse for frøproduktion.

Europas bier dør, og nogen mener, at insektbejdsningen er den største årsag til denne dødelighed og derfor bør forbydes. Undersøgelser viser klart, at pulverbejdsning er et rigtig stor problem for bierne, og derfor skal det også forbydes, som det jo længe har været i Danmark.

EU Kommissionen har gennem de sidste par år arbejdet på et forbud mod insektbejdsning. Desværre er der uheldigvis flere landbrugsorganisationer i Europa, der mener, at det er vigtigere, at landmanden fortsat kan pulverbejdse sin hjemmeavlede udsæd, end at bierne overlever.

Vi har jo som landmænd også brug for bierne, så derfor skal vi gøre alt, hvad der er klogt, for at redde bierne.

Den professionelle måde at bejdse på er vådbejdsning, hvorved man fjerner mindst 95 pct. af støvudslippet, og der findes ny teknologi, der fjerner op mod 99 pct. af støvet.

Derfor har vi fra L&F, Frøsektionen fra begyndelsen påpeget, at vi ikke har brugt pulverbejdsning i frøbranchen længe, men at det er altafgørende for mange havefrøarter, at vi kan insektbejdse frøet til frøproduktion, da vi er første led i produktinonskæden.

Derfor er der i dag bred enighed om, at frø til frøproduktion fortsat skal kunne insektbejdses med neonicotinoider. Vi har dog sammen med Landbrug & Fødevarer stadig en lille opgave, og det er at få raps til olieproduktion ind under samme ordning, så vi ikke tvinges til fast at sprøjte mindst en gang mod trips hvert år.

Det er imod Miljøministerens politik, så derfor bør hun følge eksemplet med frø og også sikre bejdsning af raps.

Thor Gunnar Kofoed