Ingen religion må blive lovgivning

EU-Kommissionens forslag til ny frølovgivning er for hovedparten rigtig god, men desværre er der et par politisk gennemtvungne elementer, der kan ødelægge hele verdens tillid til systemet.

I de seneste 60 år er der udviklet over 50.000 nye sorter inden for lovgivningen. De har forbedret kvaliteten og udbytteniveauet, og som det vigtigste har det givet køberen af frøet en sikkerhed for, at frøet havde den angivne kvalitet. Det er den eksisterende lov, der har virket så godt, at den har sikret bl.a. os landmænd mod, at f.eks. patenterne har kunnet ramme os.

Nu vil man politisk have mere innovation, og det skal være ”økologisk forædling” (teknisk eksisterer dette begreb ikke), og så skal det være sorter, der er miljø- og klimavenlige (hvad det så end er?). Det betyder bl.a., at nichesorter og heterogene sorter kan udvikles og sælges uden om kontrolsystemet.

Denne del af lovforslaget er forkastelig, og det er en bombe under hele kvalitetsproduktionen, og certificeringssystemet vil bryde sammen.

For græs- og kløverfrø samt en del grønsagstyper vil det være fuldstændig umuligt at fortsætte den kvalitetsproduktion, vi er så gode til i Danmark. Ingen sortsejere vil turde lade deres sorter blive opformeret i EU fremover.

Al respekt for den lille procentdel af økologerne, der ønsker gamle sorter eller uensartede kornsorter, men at smadre det system, der beskyttes af hele det konventionelle landbrug og samtlige forbrugere, vil være frygteligt.

Dette forslag er ikke som Fødevareministeren ønsker ”en lille cykelsti ved siden af motorvejen”. Det er en ”cykelsti, hvorfra man kan køre direkte ind på motorvejen og køre mod trafikken med 250 km/t, hvis du har en lille bil, og så skal andre forøvrigt betale omkostningerne”.

Selvfølgelig kan der laves et system, hvor de meget få økologer får mulighed for at udleve deres drømme, men det skal selvfølgelig være teknisk og faglig muligt at genkende og kontrollere frøet. Vi kan ikke acceptere, at der kan handles frø og udsæd, der ikke er kontrolleret.

Thor Gunnar Kofoed