En god eller skidt sommer?

Efter vi i juni har fået en rigtig god afregning for sidste års høst, og høsten 2013 på nuværende tidspunkt ikke ser så ringe ud, er der stadig mange forhold, der kan dryppe malurt i bægeret, men….

I denne tid falder kornpriserne, men de kan nemt nå at rette sig, inden frøfirmaerne fastlægger a-conto pris til december, og især inden de til juni 2014 fastsætter den finale pris for årets høst. Skuffelsen for frøavlerne behøver ikke være stor over kornprisernes styrtdyk, da faldet ikke nødvendigvis slår så hårdt igennem på frøet.

Vi skal passe på, når der indgås havefrøkontrakter på arter, der udlægges i august, for den lave kornpris forventes kun at blive kortvarig, og derfor bør havefrøpriserne forblive på det høje niveau.

Mange vil nok spørge, om vi har de nødvendige pesticider til næste års produktion, og hvad de nye pesticidafgifter betyder. Vi har selvfølgelig meget fokus på situationen og forsøger hele tiden at foreslå de billigste behandlinger med de nye afgifter. Selvfølgelig sker der ærgerlige ændringer, der får midler til at skifte status eller helt at forsvinde. Det er alligevel lykkedes, at vi i samarbejde med Naturstyrelsen har fundet acceptable løsninger til vores frøproduktion.

Der er altså heller ingen grund til at stoppe med frøproduktionen af den grund.

OECDs prøveordning med partistørrelser på 25 tons fortsætter mindst et år mere, så vi får ingen udgiftsstigninger på certificeringen, tværtimod bliver de billigere.

Så er der lige EU's forslag til ny frølovgivning og plantesundhedslovgivning, som vi kæmper meget med i denne tid. Det kommer jeg til at skrive meget mere om i mindst det kommende år, før det måske endeligt bliver vedtaget.

Ikke alt ser godt ud, men der er i det mindste ikke noget i krystalkuglen, der skal holde en frøavler fra at lægge det frø ud, han bliver tilbudt kontrakt på.