Hvad har han gang i?

Som lyn fra en flot klar sommerhimmel kom klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard med et forslag til en klimaplan, og det var et drøn fra den gammeldags tankegang. Halvdelen af forslagene til at redde verdens klima var at straffe landbruget.

Tænk, han sagde, at de kunne godt have fundet forslag med bedre virkning, men at forslagene mod landbruget ikke gik ud over så mange. Den udtalelse burde være strafbar, det er jo diskriminering og en hets mod et mindretal. En diskriminering, som Martin Lidegaards parti ellers er så meget imod.

Natur- og Landbrugskommissionens arbejde var godt og konstruktivt, og deres resultat var fornuftige forslag til fordel for naturen, klima, landbruget og samfundet. Det er sørgeligt, at klimaministeren og hans embedsmænd åbenbart ikke har læst rapporten fra Natur- og Landbrugskommissionen. Det kunne ellers forventes, hvorfor skulle regeringen ellers sætte et så stort og flot arbejde i gang?

Dertil kan alle vel være enige om, at reduktion af klimagasser kun kan give mening på et globalt niveau. Altså skal man reducere de mest udledende først, fordi det vil virke.

Men Martin Lidegaards forslag vil reducere og begrænse landbrugsproduktionen i Danmark.

Fagligt og videnskabeligt vil enhver begrænsning af dansk landbrug, der fører til udflytning af produktion til andre lande, være en hårdere belastning for det globale niveau, fordi vores produktion er mindre miljøbelastende og med lavere klimabelastning end samme produktion i resten af verden.

Vi landmænd har nu en opgave i at gå ud og fortælle dem, vi møder på vor vej, at Martin Lidegaards forslag har den stik modsatte effekt på klimaet, end han forventer og fortæller, samtidig med at hans forslag vil koste danske arbejdspladser.

30 års forskning og forsøg har ført til bedre viden på næsten alle områder. - Så kære minister, brug nu resultaterne! Danmark har ikke råd til andet!