Afgørende tid i EU

Afgørende tid i EU
EU's forslag til ny Plantesundhedslovgivning, herunder frølovgivningen, bliver i denne tid behandlet i Europaparlamentet. Det er en meget stor lovgivning, hvor meget få kan gennemskue konsekvensen og betydningen af de forskellige paragraffer.
Vores opgave er at fortælle alle medlemmer af Europaparlamentet (MEP), hvad den lovgivning, de skal forholde sig til, handler om......

EU's forslag til ny Plantesundhedslovgivning, herunder frølovgivningen, bliver i denne tid behandlet i Europaparlamentet. Det er en meget stor lovgivning, hvor meget få kan gennemskue konsekvensen og betydningen af de forskellige paragraffer.

Vores opgave er at fortælle alle medlemmer af Europaparlamentet (MEP), hvad den lovgivning, de skal forholde sig til, handler om. De skal forstå, hvor vigtig loven er for forbrugeren, naturen og selvfølgelig troværdigheden af det plantemateriale, der sendes på markedet, ved sikring af en fast standard.  

Typisk i lovgivningsprocessen sker det, at en lille del af lovforslaget får politikernes fokus. Ofte er det følelser, der afgør den endelige afstemning.

Jeg kan hilse og sige – så er det ikke nemt. Især når der som nu er stillet mange hundrede ændringsforslag af større eller mindre betydning, og hvor en paragraf tit har indflydelse på flere andre paragraffer osv.

De fleste ændringsforslag er meget ødelæggende for troen på kvaliteten af vores frø, fordi der er mange MEPere med tro på, at lempeligere regler er bedre.

MEPerne skal i januar trykke på afstemningsknapperne. De skal stemme ja til de måske 30 eneste rigtige ændringsforslag og nej til resten, og de skal kende konsekvensen ved dem alle.

Det afgørende for os er, at tilliden til kvaliteten af certificeret frø ikke svækkes, samtidig med at økologer og andre får mulighed for at arbejde med gamle og uensartede sorter, og at de ikke får ødelagt deres nichemarked af nogen, der ved snyd kunne ønske at lukrere på en dårlig lovgivning.

I Danmark har vi en fælles holdning med økologerne til, hvad løsningen bør være. Forhåbentlig lykkes det også på EU niveau mellem COPA, ESA og IFOAM. Derefter går det nok også gennem Europaparlamentet til alles bedste.   

I ønskes alle en glædelig jul, og vi ses til årsmøde den 14. januar 2014.   Thor Gunnar Kofoed