Sensation med EU's frølovforslag !

Europaparlamentet har for første gang i EU's historie sendt et forordningsforslag retur til Kommissionen, og det er lovgivningen om frø, udsæd og plantemateriale. Spørgsmålet er, om hele plantesundhedsloven og kontrolforordningen også ryger med.
Frøloven er utrolig vigtig for, at vi f.eks. kan dyrke og sælge........

Europaparlamentet har for første gang i EU's historie sendt et forordningsforslag retur til Kommissionen, og det er lovgivningen om frø, udsæd og plantemateriale. Spørgsmålet er, om hele plantesundhedsloven og kontrolforordningen også ryger med.

Frøloven er utrolig vigtig for, at vi f.eks. kan dyrke og sælge alt vores græs- og kløverfrø fra Danmark. Det er en lovgivning, der sikrer, at frøet har den beskrevne kvalitet, og det skal myndighederne skrive under på.

Vi fik den første internationale frølov i 1953, og den er blevet forbedret mange gange siden, og hver gang har forbedringerne haft en faglig og videnskabelig baggrund.

Den frølov, vi har i dag, er ikke dårlig, og den fungerer rigtig godt efter intentionerne med sikring af, at frøet har den nødvendige kvalitet, før det må sælges.

EU kommissionens forslag indeholdt politiske ønsker, der IKKE var videnskabelig eller fagligt begrundet. Politisk ønskede man, at det skulle være muligt at handle med udefinerbart frø, der ikke med sikkerhed kunne identificeres, og at større dele af virksomhederne i øvrigt heller ikke skulle kontrolleres.

Under Europaparlamentets behandling er der lavet 1.144 ændringsforslag, så sagen er blevet endnu mere uoverskuelig. Det ville blive en svær forhandling at finde enighed om den rigtige stemmeliste blandt disse ændringsforslag.

Hvis parlamentet var blevet enigt, vidste de ikke, hvilken betydning loven ville få, fordi der i lovforslaget var indføjet, at der var 92 såkaldte delegerede sagsakter. Det er alle de tekniske detaljer, der giver den reelle mening i loven. Dem skulle Kommissionen efterfølgende indføje efter råd fra eksperter, der f.eks. kunne være os.

Grundlæggende var Kommissionens forslag for dårligt, ikke teknisk godt funderet, og der var for meget politisk påvirkning, der ødelagde formålet med loven. Derfor blev det en ommer!

Den nuværende markedsordning for frø fortsætter nu. Dertil kommer en begrænset forsøgsordning for heterogent materiale og gamle sorter, som kan accepteres. Denne løsning er faktisk bedre, end Kommissionens forslag kunne have ført til.

Hvornår Kommissionen genfremsætter en ny frølov vides ikke, men der kan gå mellem 2 og 12 år. Enhver kommissær, afdelingsleder eller sagsbehandler i Kommissionen ved, at det altid er farligt at gå tilbage til en fuser.

Med andre ord, så vil der fortsat være behov for at være på tæerne i EU arbejdet, men godt nytår alligevel!

Thor Gunnar Kofoed