Den afgørende stemme

For en frøavler er det ikke lige meget, hvem man stemmer på ved det kommende Europaparlamentsvalg, og netop dette valg kan vise sig at være det vigtigste i en frøavlers liv, hvis man ser på, hvilken betydning EU's frølov får.
Som alle sikkert ved, så er EU-Kommissionens forslag til ny frølov forkastet af Europaparlamentet, og det bliver det nyvalgte parlament, der - som en af de første .........

For en frøavler er det ikke lige meget, hvem man stemmer på ved det kommende Europaparlamentsvalg, og netop dette valg kan vise sig at være det vigtigste i en frøavlers liv, hvis man ser på, hvilken betydning EU's frølov får.

Som alle sikkert ved, så er EU-Kommissionens forslag til ny frølov forkastet af Europaparlamentet, og det bliver det nyvalgte parlament, der - som en af de første opgaver - skal tage nogle rigtig vigtige beslutninger, set med en frøavlers øjne.

Vi har to dygtige danske medlemmer af Europaparlamentet (MEP) Jens Rohde (V) og Christel Schaldemose (S), der har sat sig rigtig godt ind i dette komplicerede lovforslag, og de har arbejdet rigtig konstruktivt i hver deres respektive partigrupper på i første omgang at afvise forslaget, da det var for ringe.

I den kommende sommer vil Ministerrådet og EU-Kommissionen i fællesskab forsøge at forbedre forslaget, så det bliver mere spiseligt for MEPerne, når de skal se på sagen igen til efteråret.

Det er ikke alle kandidater, der kan eller ønsker at komme i landbrugs- eller miljøudvalget, men som nogle af de meget få har netop Jens Rohde og Christel Schaldemose endda store chancer for at få permanente pladser i disse vigtige udvalg.

Derfor vil en stemme på en af disse to være en sikker stemme på to, der kan gå direkte til opgaven, og det kan vise sig at blive afgørende for frøavlen.

Hvis man ikke vil stemme på en af disse to, så stem på en kandidat, der tilhører et parti, der vil arbejde konstruktivt til fremme af EU's lovgivninger. Frem for alt undgå at spilde din stemme på et parti, der absolut ingen indflydelse kan få på noget som helst.

Thor Gunnar Kofoed